Dragon Age Wiki
Advertisement
Dragon Age Wiki

Zakon ImperialnyTevinterski odłam Zakonu andrastiańskiego. Powstał w roku 1481 IT (3:87 Wież według kalendarza andrastańskiego) na skutek schizmy. Jego siedzibą jest Srebrna Iglica w Minratusie.

Imperialny odłam Zakonu daje dużą swobodę magom, nie istnieje w nim odpowiednik Poszukiwaczy Prawdy, a templariusze są raczej kimś w rodzaju stróżów prawa. W przeciwieństwie do Zakonu andrastańskiego, najważniejsze funkcje pełnią w nim mężczyźni. Inne państwa potępiają Zakon Imperialny, uznając go za bluźnierczy.

Geneza powstania[]

W 7:34 Burzy mag Nomaran został wybrany na archonta, co było sprzeczne z doktryną Pieśni Światła, zakazującej pełnienia funkcji politycznych magom. Przedstawiciele Zakonu w Tevinterze przekształcili główne zasady, co wywołało oburzenie w Val Royeaux i przyczyniło się do rozłamu. Oba zakony pozostają w stanie wojny pomiędzy sobą, a Zakon andrastański na przestrzeni lat zorganizował cztery Święte Marsze przeciwko schizmatykom z Tevinteru, zakończyły się one jednak niepowodzeniem i tylko umocniły pozycję Zakonu Imperialnego wśród Tevinterczyków.

Mieszkańcy Tevinteru uznają swój odłam Zakonu za zupełnie normalny, a nie – jak pozostała część Thedas – za heretycki. Tevinterczycy uważają, że mroczne pomioty istniały od zawsze i zawsze będą istnieć, nie zaś, że do ich powstania przyczynili się magistrowie czczący Dawnych Bogów, którzy wkroczyli do Złotego Miasta, w ten sposób próbując przekonać samych siebie, że Plagi nie są ich winą, a magia nie jest tak niebezpieczna, jak sądzi odłam andrastański.

Różnice pomiędzy Zakonami[]

W Zakonie Imperialnym najwyższą pozycję zajmuje Boski, przez pozostałą część Thedas nazywany „Czarnym Boskim”. Także inne wysokie stanowiska zajmują mężczyźni, a Zakon przejawia zupełnie inne stanowisko wobec magii krwi. Boskim Zakonu Imperialnego jest wielki zaklinacz Kręgu w Minratusie.

Templariusze Zakonu Imperialnego są bardziej milicją, której zadaniem jest chwytanie magów podejrzanych o przestępstwo lub maleficarum, których eksperymenty przybrały zły obrót, ale nie mają wystarczająco wysoko postawionych przyjaciół, dzięki którym mogliby zamieść sprawę pod dywan. Przywódca zakonu templariuszy w Tevinterze, Lambert van Reeves, twierdził, że nie ma on tam żadnych wpływów.

Magowie pełnią w Zakonie Imperialnym funkcje administracyjne i religijne. Świętem jest Dzień Śmierci Archonta Hessariana, który zabił z litości prorokinię Andrastę, a którego to święta nie obchodzi się w żadnej innej części Thedas.

Ciekawostki[]

  • Schizma na Zakon andrastiański i Imperialny może nawiązywać do Wielkiej Schizmy Wschodniej w Kościele chrześcijańskim na rzymskokatolicki i prawosławny.

Zobacz też[]

Advertisement