FANDOM


Wiek Starożytności – według kalendarza Zakonu okres w historii Thedas obejmujący wszystkie wydarzenia poprzedzający formalne założenie religii andrastańskiej.

Wydarzenia Edytuj

W Wieku Starożytności powstało i upadło elfickie imperium Elvhenen, na kontynent przybyły plemiona ludzkie, które następnie podzieliły się na różne klany, w następnych tysiącleciach przekształciły w istniejące obecnie państwa. Na Głębokich Ścieżkach powstały i upadły krasnoludzkie thaigi, w międzyczasie poznały one sekret tworzenia golemów. W szczytowym okresie swojej świetności przedstawiciele Imperium Tevinter weszli do Złotego Miasto, co było początkiem pierwszej i najdłuższej Plagi, do zwalczania której do życia powołano Szarych Strażników. Dowodzona przez Andrastę inwazja barbarzyńców, zakończona zdradą i śmiercią przywódczyni, przyczyniła się do jeszcze większego zdegradowania Imperium. Elfy założyły swój drugi dom w Dalii. Wiele wydarzeń z tego okresu znanych jest tylko z przekazów ustnych, wskutek czego zostały mocno zmitologizowane.

Oś czasu Edytuj

 • 1 ZA: Powstaje Arlathan.
 • -4600 Starożytności: Elfy po raz pierwszy nawiązują kontakt z krasnoludami.
 • -3100 Starożytności: Ludzie przybywają na Thedas. Przedmiotem dysput jest, gdzie dokładnie przybyli do brzegu i dlaczego opuścili swoje pierwotne ziemie.
 • -2850 Starożytności: Elfy po raz pierwszy zauważają, że się starzeją i tracą nieśmiertelność. Przerażone wycofują się i zaprzestają kontaktów z ludźmi.
 • -2800 Starożytności: Dawni Bogowie rzekomo szepcą do ludzi ze Złotego Miasta, ucząc śniących Neromenianów magii. Śniący stają się zarówno kapłanami, jak i królami ludzkich plemion.
 • -2415 Starożytności: Klany Alamarri przekraczają Góry Mroźnego Grzbietu i osiedlają się na ziemiach, które kiedyś staną się Fereldenem. Według legend Alamarri uciekali oni przed „cienistą boginią”, jednak według uczonych przyczyną ucieczki była katastrofa naturalna.
 • -1815 Starożytności: Alamarri mieszkający w pobliżu Jeziora Kalenhad oddzielają się od pozostałych, stając się Awarami. Obie frakcje zaczynają trwającą wiele stuleci wojnę.
 • -1700 Starożytności: Plemiona Neromenianów rozdzielają się na cztery królestwa: Tevinter, Neromenian, Barindur i Quarinus.
 • -1610 Starożytności: Królestwo Barindur znika z powierzchni ziemi w niewyjaśnionych okolicznościach.
 • -1595 Starożytności: Thalsian, znany też jako pierwszy kapłan Dumata, jest pierwszą osobą władającą magią krwi. Twierdzi, że nauczył się jej po osobistej rozmowie z Dumatem.
 • -1415 Starożytności: Chasyndowie oddzielają się od Alamarri i osiadają w Głuszy Korcari.
 • -1207 Starożytności: Królestwa Neromenianów i Tevinterczyków jednoczą się po tym, jak król Neromenianów Darinius zasiada na tronie Tevinteru.
 • -1200 Starożytności: Wśród szlachty Tevinteru popularne stają się Próby, wywodzące się z tradycji krasnoludzkich. W Minratusie powstaje wielka arena Prób.
 • -1200 Starożytności: Tevinterczycy zawiązują sojusz z krasnoludami.
 • -1195 Starożytności: Darinius jednoczy Tevinter i Quarinus, tworząc potężne Imperium Tevinter, i ogłasza się pierwszym archontem.
 • -1170 Starożytności: Król Endrin Kamienny Młot przenosi stolicę krasnoludów z Kal-Sharok do rozwijającego się thaigu Orzammar.
 • -1170 Starożytności: Endrin Kamienny Młot nadzoruje budowę legendarnej Sali Kamiennego Młota w Orzammarze.
 • -1170 Starożytności: Areny Prób w Orzammarze zostają powiększone, aby można było prowadzić na niej Wielkie Próby, poprzednio przeprowadzane w Kal-Sharok. Najlepsi wojownicy z tych Prób zostali pierwszymi Patronami Orzammaru, ku których czci Kamienny Młot wznosi wielką salę.
 • -1160 Starożytności: Podatki narzucane na Kal-Sharok przez Orzammar stają się przyczyną sporów.
 • -1131 Starożytności: Endrin Kamienny Młot zostaje ogłoszony Patronem.
 • -981 Starożytności: Napięcia pomiędzy Tevinterczykami prowadzą do wojny. Tevinter zaczyna oblężenie Arlathanu.
 • -975 Starożytności: Wieloletnie oblężenie Arlathanu kończy się wraz z jego zniszczeniem, co – według przekazów – dokonało się poprzez zatopienie go po skorzystaniu z magii krwi. Elfy, które przeżyły, zostały zniewolone.
 • -895 Starożytności: Dzięki elfickim niewolnikom Tevinter rozpoczyna szybką ekspansję, zajmując niemalże całe północne Thedas i zaczynając dostawać się za Morze Przebudzonych.
 • -880 Starożytności: Tevinterczycy osiedlają się na wyspie Estwatch, wzmacniając jej zatokę i zakładając tam miasto służące do naprawy okrętów wojennych.
 • -760 Starożytności: Archont Almadrius zasiada na tronie Tevinteru.
 • -715 Starożytności: Imperium rozpoczyna wojnę mającą na celu podporządkowanie Alamarri zamieszkujących Ferelden. Po serii porażek udaje im się utrzymać teren na tyle długo, żeby wybudować Trakt Imperialny prowadzący do położonego w górach Ostagaru.
 • -695 Starożytności: Na zachodzie Tevinteru dochodzi do rozłamu, w wyniku którego powstaje Anderfels.
 • -692 Starożytności: Archont Alamadrius zostaje zamordowany, a na tronie zasiada jego uczeń Tidarion. W Tevinterze wybucha wojna domowa.
 • -640 Starożytności: Tidarion umiera nie zostawiając potomka. W trakcie ciągle trwającej wojny domowej magistrowie sięgają po władzę.
 • -620 Starożytności: Imperium zakłada Emerius – w późniejszych latach przemianowane na Kirkwall – jako osadę niewolników, których głównym zadaniem jest wydobycie kamienia służącego jako budulec dla wielkich świątyń w Minratusie.
 • -620 Starożytności: Tevinterska wojna domowa kończy się w momencie objęcia tronu przez archonta Partheniusa.
 • -535 Starożytności: Po wielu pokoleniach niezależności Anderfels zostaje zdobyte przez rozrastające się Tevinter.
 • -410 Starożytności: W Głuszy Korcari kolonię zakłada grupa kossithów. Prawdopodobnie zginęli podczas Pierwszej Plagi, przyczyniając się do powstania pierwszych ogrów.
 • -395 Starożytności: Grupa najpotężniejszych tevinterskich magistrów potajemnie otwiera bramy Złotego Miasta, wchodząc do niego w cielesnej postaci. Zostają brutalnie zepchnięci do fizycznego świata jako wynaturzone stwory – pierwsze mroczne pomioty.
 • -395 Starożytności: Rozpoczyna się Pierwsza Plaga.
 • -248 Starożytności: Znika Patron Caridin, zabierając ze sobą tajniki tworzenia golemów.
 • -203 Starożytności: Dowodząc olbrzymią armią z całego Thedas, Szarzy Strażnicy pokonują Dumata podczas bitwy na Milczących Równinach, kładąc kres Pierwszej Pladze.
 • -203 Starożytności: W Fereldenie przychodzi na świat prorokini Andrasta. Dokładny rok jej narodzin pozostaje przedmiotem zażartych dyskusji wśród uczonych.
 • -195 Starożytności: Niedobitki mrocznych pomiotów powoli odpierane są z powrotem pod ziemię.
 • -195 Starożytności: Po zamknięciu Głębokich Ścieżek załamuje się komunikacja pomiędzy krasnoludzkimi królestwami. Każdy thaig wybiera własnego króla, zachowując wierność Orzammarowi.
 • -191 Starożytności: Odnaleziony zostaje inteligentny mroczny pomiot. Strażniczka Sashamiri pojmuje Koryfeusza, uważanego za najpotężniejszego z pomiotów.
 • -187 Starożytności: Andrasta wychodzi za alamarskiego wodza Maferata.
 • -186 Starożytności: Andrasta naucza o nowym stworzycielu świata, którego nazywa Stwórcą, zyskując wyznawców. Maferat wykorzystuje jej nauczania, żeby zjednoczyć pod sobą Alamarri.
 • -184 Starożytności: Wpływy Tevinteru w południowym Thedas maleją w trakcie odbudowy Minratusu.
 • -184 Starożytności: Chasyndzi zajmują fortecę w Ostagarze.
 • -181 Starożytności: Strażnicy zamykają Koryfeusza głęboko w Górach Vimmark, zatajając jego istnienie.
 • -180 Starożytności: Hordy barbarzyńców pod przywództwem Maferata rozpoczynają oblężenie Imperium. Nauki głoszone przez Andrastę znajdują coraz większy posłuch w ciemiężonym Thedas, prowadząc do powstania niewolników. Południowe Tevinter zaczyna upadać.
 • -180 Starożytności: Tevinter porzuca wyspę Estwach, koncentrując się na problemach na lądzie. Wyspa na wiele lat pozostała w większości niezamieszkała.
 • -171 Starożytności: Na Polach Valariana ma miejsce bitwa pomiędzy Tevinterem a Alamarri, zakończona zwycięstwem Maferata.
 • -171 Starożytności: Po bitwie na Polach Valeriana do Maferata przyłącza się elficki niewolnik Shartan, który prowadzi elfy w walce przeciwko tevinterskim ciemiężycielom.
 • -171 Starożytności: Zasługi za odniesione przez Maferata zwycięstwa zostają przypisane Andraście i Stwórcy, co wzbudza zazdrość wodza. Chcąc zakończyć wojnę i zająć się rządami na zajętych terytoriach, zawiera umowę z archontem Hessarianem.
 • -170 Starożytności: Andrasta zostaje zdradzona przez męża w jednej z ich twierdz w mieście-państwie Nevarra. Zostaje sprowadzona do Minratusu i stracona.
 • -170 Starożytności: Havard, wierny uczeń Andrasty, zbiera jej prochy i zanosi z powrotem do Fereldenu.
 • -165 Starożytności: Armie Maferata i Andrasty rozpraszają się. Maferat w imieniu Alamarri zajmuje większość ziem na południu kontynentu, zostawiając dla siebie obecny Ferelden, a przyszłe Orlais, Nevarrę i terany kilku obecnych marchijskich miast-państw dzieląc między trzech synów.
 • -165 Starożytności: Za służbę w walce przeciwko Imperium Maferat ofiaruje elfom nowy dom – Dalię. Rozpoczyna się Długi Marsz, podczas którego rzesza elfów zmierza do nowej ojczyzny.
 • -160 Starożytności: Archont Hessarian przechodzi na andrastanizm i wyjawia zdradę Maferata.
 • -160 Starożytności: Alamarri porzucają Maferata, a południowe Thedas pogrąża się w chaosie.
 • -160 Starożytności: Hessarian ogłasza andrastanizm religią państwową, rozpoczynając okres znany jako przemiana.
 • -155 Starożytności: Cyrianowie z dzisiejszego Orlais jednoczą się podczas tzw. wielkiego zjednoczenia.
 • -135 Starożytności: Alamarri z Fereldenu rozpoczynają serię wieloletnich wojen domowych, podczas których różni watażkowie próbują zająć miejsce Maferata.
 • -135 Starożytności: Znikają prochy Andrasty, które wiele wieków później odnalezione zostają w Świątyni Świętych Prochów w Azylu.
 • -130 Starożytności: Uczniowie Andrasty tworzą Pieśń Światła, kompilując jej nauczania w formie pieśni.
 • -125 Starożytności: Wzrasta popularność Zakonu.
 • -125 Starożytności: Hessarian umiera we śnie. Wielu Tevinterczyków ze wschodnich i południowych prowincji domaga się od jego następcy, Orentiusa, przywrócenia kultu Dawnych Bogów i ich kapłanów.
 • -120 Starożytności: W Rivanie rozpoczyna się powstanie, podczas którego uczestnicy chcą uniezależnić się od Tevinteru. Wiele marchihskich miast-państw idzie w ślady Rivanu.
 • -100 Starożytności: Mniej więcej w tym czasie powołana zostaje do życia Inkwizycja. Luźno powiązane ze sobą stowarzyszenia fanatycznych andrastan w imieniu Stwórcy polują na heretyków i magów.
 • -53 Starożytności: Imperium porzuca wschodnie ziemie po druzgocącej przegranej podczas bitwy pod Temerin.
 • -44 Starożytności: Powstaje Królestwo Rivanu.
Wieki wg kalendarz Zakonu
Starożytności · Boskiej · Chwały · Wież · Czarnego · Świętych · Stali · Burzy · Błogosławionego · Smoka
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.