Dragon Age Wiki
Advertisement

Trevelyanowie — ród szlachecki wywodzący się z miasta–państwa Ostwick w Wolnych Marchiach.

Charakterystyka[]

Członkowie rodu znani są z pobożności oraz rozległych powiązań z Zakonem i zakonem templariuszy. Od młodszych członków rodu, mających niewielkie bądź żadne szanse na dziedziczenie, bez względu na ich osobiste przekonania, oczekuje się, że zostaną siostrami lub braćmi zakonnymi albo rozpoczną służbę w szeregach templariuszy. Wielu członków rodu podąża tą właśnie ścieżką, przez co Trevelyanowie są najmocniej powiązaną z Zakonem rodziną szlachecką w Ostwick. Mimo całej pobożności, znani są z zamiłowania do polityki i gierek politycznych.

Posiadają odległych krewnych wśród szlachty nevarskiej i tevinterskiej — w tym drugim przypadku konkretniej z rodem Pavusów. Utrzymują również stosunki z antivańskim rodem Montilyetów.

Udział[]

W roku 9:41 Smoka kilkoro członków rodu wzięło udział w zorganizowanym przez Boską Justynię V konklawe, mającym położyć kres wojnie magów z templariuszami. Wśród delegatów znalazło się najmłodsze dziecko banna Trevelyana, mające asystować swoim krewnym z Zakonu, lub — jeżeli było magiem — jako reprezentacja Kręgu. Jeżeli zdecydowano się na grę człowiekiem, członek rodu Trevelyanów zostanie Inkwizytorem.

Znani Trevelyanowie[]

  • Inkwizytor–człowiek (kanoniczny)
  • Lucille — praciotka ludzkiego Inkwizytora
  • bann Trevelyan — ojciec ludzkiego Inkwizytora
  • lady Osher Lotharn Trevelyan–Bayart — kuzynka ludzkiego Inkwizytora
  • lord Albrecht — daleki krewny ludzkiego Inkwizytora
  • Philliam Bernard Aloicious Trevelyan — pisarz, lepiej znany jako Philliam Bard!

Zobacz też[]

Advertisement