Dragon Age Wiki
Advertisement
Dragon Age Wiki

Tal-vashothqunari, którzy porzucili wiarę w qun. Do tej grupy mogą być zarówno kossithowie, czyli rogata rasa określana przez resztę Thedas mianem „qunari”, jak również przedstawiciele innych ras uprzednio wyznających qun – krasnoludy, ludzie i elfy. Vashoth znaczy dosłownie „szary”, z kolei prefiks tal oznacza „prawdziwy”, toteż w qunlat tal-vashoth znaczy „prawdziwie szary”.

Narodziny tal-vashoth[]

Nie jest do końca jasne, co kieruje qunari odrzucającymi qun, ale najbardziej prawdopodobnymi przyczynami wydają się być niska i niezadowalająca pozycja w społeczeństwie. Ambitni qunari starają się zająć w społeczności wyższą niż przeznaczona im funkcję, co kłóci się z qun, z kolei inni zdają się być zmęczeni ciągłym podporządkowaniem życia obowiązkom i celom.

Gdy qunari odrzuca nauczania qun, przez społeczeństwo zostaje uznany za tal-vashoth – jeżeli nie ucieknie, naraża się na złapanie przez Ben-Hassrath. Jako że qunari nigdy nie marnują zasobów, po złapaniu tal-vashoth najprawdopodobniej poddany zostanie reedukacji. Brutalni tal-vashoth często zostają najemnikami i bandytami – większość z nich to byli żołnierze, którzy nie posiadają użytecznych zdolności innych niż walka. Wielu z nich nigdy nie walczyło z qunari, zostają raczej najemnikami na obcych ziemiach, jak np. Kadan-Fe w Fereldenie. Niektórzy, po wielu latach życia według qun, nie potrafią przystosować się do życia wśród innych kultur, wskutek czego wiodą żywot bandytów. Jeśli decydują się zaatakować qunari, koncentrują się na najbardziej bezbronnych cywilach, ponieważ ze względu na niską liczebność i brak zorganizowania nie mogą równać się z antaamem.

Kultura[]

Tal-vashoth nie są jedną społecznością, tylko zbiorem różnych grup, w związku z czym nie wykształcili swojej własnej kultury ani wspólnego celu. Niektórzy po staniu się tal-vashoth wybierają sobie nowe imię, opisujące według nich nową rolę, jaką przyjęli. Wielu obcina sobie robi, ponieważ uważają, że dzięki temu wyglądają groźniej i poważniej. Tal-vashoth tolerują magów, jednak i wśród nich traktowani są podejrzliwie, jako że ze względu na brak prawidłowego wykształcenia w kwestiach magii mogą stanowić niebezpieczeństwo dla otoczenia. Jeżeli w kompanii tal-vashoth znajduje się saarebas, trzymany jest na smyczy, tak jak wśród qunari.

Znani tal-vashoth[]

Ciekawostki[]

  • Chociaż w szeregach Szarej Straży nigdy nie znalazł się żaden qunari, według pogłosek kilku tal-vashoth przystąpiło do rytuału Dołączenia.

Zobacz też[]