FANDOM


Szlachta Fereldenu – fereldeńskie rody i możnowładcy sprawujące władzę w kraju. Dla państw ościennych istniejący w Fereldenie system może wydawać się chaotyczny, biorąc pod uwagę, że władza nie spoczywa wyłącznie w rękach rodziny królewskiej i rodów szlacheckich, a zależna jest od poparcia ich wasali.

Zjazd możnych Edytuj

Zjazd

Szlachcie podczas zjazdu możnych

Zjazd możnych to rada fereldeńskiej klasy wyższej, zwoływana corocznie od blisko trzystu lat, za wyjątkiem okresu, kiedy królestwo znajdowało się pod orlezjańską okupacją. Wywodzi się z czasów zwaśnionych klanów Alamarri, które zbierały się, żeby przedyskutować ważne kwestie, a po zjednoczeniu Fereldenu pełni rolę organu ustawodawczego. Zjazd możnych pozwala na obalenie dowolnej decyzji podjętej przez monarchę, chociaż szlachta nie korzysta z tego przywileju zbyt często, zwłaszcza jeśli rządzący cieszy się popularnością albo posiada odpowiednio silną armię. Dla monarchy zjazd możnych w dużej mierze oznacza konieczność bratania się ze swoimi wasalami i zapewniania im przysług, żeby nie stracić ich poparcia.

Jednym z najważniejszych w historii Fereldenu był 42. zjazd możnych, mający miejsce w Wieku Świętych, podczas którego Kalenhad Theirin, wspierany przez Krąg Maginów, pomaszerował na Redcliffe i zdobył je, zmuszając tym samym szlachciców do poddaństwa. Dało to początek królestwu Fereldenu i rozpoczęło rządy dynastii Theirinów, która trwa do dziś, nie licząc kilkudziesięcioletniego okresu okupacji.

System feudalny Edytuj

Monarchia Edytuj

Monarcha jest najpotężniejszym spośród szlachciców. Chociaż dawniej Denerim oficjalnie stanowiło „teyrnir królewski”, zmieniony został na arlat rządzony przez innego szlachcica, jako że terenem władcy jest cały Ferelden. Tym niemniej potęga monarchy zależy od poparcia feudałów, jakim cieszy się w krainie. Widok króla proszącego o przysługi swoich lenników albo próbującego wkupić się w ich łaski jest jednym z elementów, który najbardziej zaskakuje zagranicznych ambasadorów.

Teyrniry Edytuj

Godło Wysokoża

Herb Wysokoża

Dawniej teyrnami stawali się bannowie wystarczająco potężni, żeby pomniejsi możnowładcy przysięgli im lojalność. Przed Kalenhadem istniało wiele teyrnirów, ale po dojściu do władzy pierwszy król ograniczył ich liczbę. Obecnie w Fereldenie istnieją już tylko dwa: Gwaren na południu i Wysokoże na północy. Bannowie i arlowie wciąż pozostają wasalami teyrnów, których wspierają w przypadku wojny lub kataklizmów, z kolei rolą terynów jest pomaganie swoim wasalom, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Prawo nadania tytułu teyrna posiada monarcha.

Arlaty Edytuj

Z czasem teyrnowie powołali do życia arlaty, nadając tytuł arla zarządcom położonych w strategicznych miejscach fortec, których nie mogli bezpośrednio nadzorować. Tytuł arla jest bardziej prestiżowy niż banna, bannowie z reguły nie są jednak wasalami arlów. Wyjątkami są Amarant i Południowe Krainy.

Obecnie istnieje sześć arlatów:

Bannorny Edytuj

Każdy właściciel ziemski wybiera banna lub arla, któremu przysięga służbę. Z reguły wybór ten uzależniony jest od odległości, w jakiej mieści się zamek lorda – nieopłacalne jest opłacanie daniny komuś, kogo wojska przybędą za późno, żeby bronić krainy. W wielu przypadkach nowi właściciele ziemscy przysięgają wierność tym samym bannom, co ich przodkowie, chociaż może się to zmienić. Bannom nie składa się formalnej przysięgi, zwłaszcza w centralnym Bannornie, gdzie bannowie mieszkają zbyt daleko od wiernych im właścicieli ziemskich.

Do znanych bannornów należą;

Rycerstwo Edytuj

Rycerze są pomniejszymi szlachcicami, składającymi przysięgę lordom. W trakcie wojny służą jako oficerowie w lordowskich armiach, którzy czasem wysyłają ich na misje. Przykładowo rycerze z Redcliffe zostali wysłani na poszukiwania Urny Świętych Prochów. Zaprzysiężeni członkowie zakonów rycerskich, tacy jak np. templariusze, otrzymują tytuł rycerza, ale nie są szlachcicami.

Właściciele ziemscy Edytuj

Większość majątków w Fereldenie należy do właścicieli ziemskich. Chociaż sami w sobie nie stanowią szlachty, są głównym źródłem dochodów większości bannów i arli. Właściciel ziemski to plebejusz posiadający własną ziemię. Chociaż wielu z nich przysięga wierność bannom lub arlom, jest to bardziej umowa biznesowa, pozwalająca na sprzedaż dóbr i zapewniająca ochronę. Nie jest niczym niezwykłym wypowiedzenie przez właściciela ziemskiego wierności jednemu lordowi i złożenia przysięgi innemu. Wiele waśni pomiędzy bannornami spowodowanych właścicielami ziemskimi zmieniającymi stronnictwa.

Tytuły Edytuj

Mężczyzna Kobieta Tytuł Uwagi
Król Królowa Wasza królewska mość W odniesieniu do władcy kraju i małżonka.
Książę Księżniczka Wasza wysokość W odniesieniu do bliskich członków władcy, w tym potomstwa i rodzeństwa.
Teyrn Teyrna Wasza lordowska mość
Arl Arlessa Milord/milady  
Bann Bann Milord/milady  
Lord Lady Milord/milady W odniesieniu do małżonków arlów i bannów, jak również dowolnego szlachcica za wyjątkiem członka rodziny królewskiej.
Rycerz Rycerz Sir  

Znane rody szlacheckie Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.