Wykorzystanie

Wstawiając {{Ikona|nazwa}}, uzyska się następujące symbole, możliwe do wykorzystania przede wszystkim w infoboksach:

 • amarant = amarantAmarant
 • amell = amellamell
 • cousland = couslandcousland
 • kruki = krukikruki
 • dapkrąg = dapkrągdapkrąg
 • demontfort = demontfortdemontfort
 • da2krąg = da2krągda2krąg
 • daptemplariusze = daptemplariuszedaptemplariusze
 • da2templariusze = daptemplariuszedaptemplariusze
 • pomioty = pomiotypomioty
 • denerim = denerimdenerim
 • ferelden = fereldenferelden
 • krasnoludy = krasnoludykrasnoludy
 • szarzy = szarzyszarzy
 • gwaren = gwarengwaren
 • wysokoże = wysokożewysokoże
 • strazkirkwall = strazkirkwallstrazkirkwall
 • kirkwall = kirkwallkirkwall
 • legion = legionlegion
 • orlais = orlaisorlais
 • qunari = qunariqunari
 • redcliffe = redclifferedcliffe
 • czerwonitemplariusze = czerwonitemplariuszeczerwonitemplariusze
 • poszukiwacze = poszukiwaczeposzukiwacze
 • pdkrainy = pdkrainypdkrainy
 • rivan = rivanrivan
 • starkhaven = starkhavenstarkhaven
 • venatori = venatorivenatori
 • komendant = komendantkomendant
 • zakon = zakonzakon
 • inkwizycja = inkwizycjainkwizycja
 • korsarze = korsarzekorsarze

Aby uzyskać większą ikonę, należy wpisać {{Ikona|cousland|big}}, co da couslandcousland. Alternatywnie, wpisanie {{Ikona|cousland|small}} da mniejszą ikonę: couslandcousland.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.