FANDOM


Skulptoriumkrasnoludzka instytucja, stanowiąca coś na wzór organicznej biblioteki. Krasnoludy uważają, że ci, którzy kroczą ścieżką Kamienia, otrzymają błogosławieństwo Skulptorium[1]. Należące do niego osoby są historykami, uczonymi, sędziami, genealogami i filozofami krasnoludzkiego społeczeństwa, a ich praca uznawana jest za niezwykle ważną, niemalże świętą. Rzeźbiarze powinni być apolityczni, w całości oddani zachowaniu Wspomnień, co siłą rzeczy jest niemożliwe.

Charakterystyka Edytuj

Główną rolą rzeźbiarza Wspomnień jest zapisywanie w lyrium Wspomnień: autorytatywnego zbioru informacji na temat krasnoludzkiego społeczeństwa, zgromadzonych przez tysiąclecia istnienia ich rasy. Na co dzień obserwują oni narodziny, małżeństwa czy śmierci[2], na podstawie czego potrafią określić rodowody poszczególnych krasnoludów, określić, do którego rodu należy dawny fragment ziemi itd.[3] Od rzeźbiarzy oczekuje się jednak, że w celu gromadzenia i dodawania wiedzy do Wspomnień podejmować będą również większe wysiłki[1]. Wymagać to może chociażby organizowania wypraw na Głębokie Ścieżki w celu odnalezienia opuszczonych thaigów i gromadzenia zapisanych w nich wiedzy, nawet walcząc z mrocznymi pomiotami, jeżeli będzie to konieczne do zdobycia informacji, których poszukują[4]. Wszelka wiedza o krasnoludach, tak doczesna, jak i historyczna, postrzegana jest jako niezwykle cenna, zaś rzeźbiarze są zobowiązani – tak przez swoich pobratymców, jak i tradycję Skulptorium – do poszukiwania jej.

W Orzammarze Skulptorium jest głównym źródłem wiedzy, z tego też względu jest kluczowe dla badań i poszukiwań prowadzonych przez krasnoludzkich uczonych. Ze zgromadzonej tam wiedzy skorzystać może krasnolud będący przedstawicielem dowolnej kasty[5], a być może dozwolone jest to nawet dla bezkastowców[6]. Niektórzy uczeni cieszą się mecenatem rodów szlacheckich, prowadząc badania skoncentrowane przede wszystkim na swoich mecenasach, w zamian za ochronę i wsparcie[7]. Rzeźbiarze specjalizują się również w zaklinaniu przedmiotów[8].

Skulptorium reguluje również zmiany zachodzące w strukturze i społeczeństwie Orzammaru. Przykładowo wpływa ono na to, czy możliwe jest ustanowienie w obrębie thaigu miejsca kultu poświęconego komukolwiek innemu niż Patroni.

Ponieważ rzeźbiarze uznawani są za apolitycznych i bezstronnych, wzywani są na sędziów w toczących się sporach, jednak w sprawach niezwykle delikatnej wagi, takich jak np. oskarżenie o zamordowanie członka rodziny królewskiej czy decyzja o ogłoszeniu kogoś Patronem, odpowiedzialność ciąży na członkach Zgromadzenia.

Należy mieć na uwadze, że zawarte w Skulptorium dane są prawdą według rzeźbiarzy i społeczeństwa, nawet jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości. Skulptorium ma prawo wymazać ze Wspomnień wszystko, co uznane jest za „niegodne” albo sprzeczne z interesami krasnoludzkiego społeczeństwa. Przykładowo we Wspomnieniach nigdy nie zapisuje się żadnych informacji związanych z bezkastowcami, nawet narodzin dzieci. Usuwane są również wszelkie zapiski o krasnoludzie, który został przez Zgromadzenie uznany za zdrajcę, co jest równoznaczne z tym, że nigdy nie istniał. Co więcej, rzeźbiarze przez więzy krwi powiązani z rodzinami szlacheckimi, mogą pominąć zapiski niewygodne dla danego rodu.

Koronacja nowego króla lub królowej Orzammaru odbywa się w sali Zgromadzenia, a samego aktu koronacji dokonuje rzeźbiarz Wspomnień.

Poza Skulptorium Wspomnień, istnieje również Skulptorium Golemów, odpowiedzialne za konserwację i zarządzanie orzammarskimi golemami.

Hierarchia Edytuj

Zadaniem Skulptorium jest gromadzenie i zachowywanie zbiorowej wiedzy krasnoludów, stąd też istnieje kilka rodzajów rzeźbiarzy, z których każdy zajmuje się innymi informacjami. Niewiele wiadomo o hierarchii i strukturze, wiadomo jednak, że istnieją co najmniej trzy „oddziały” Skulptorium: Wspomnień, Golemów i Kamienia.

Pierwszemu rodzajowi Skulptorium przechodzi rzeźbiarz Wspomnień, który może przynależeć do szlachectwa, jako że krasnoludy zwracają się do niego per „lordzie rzeźbiarzu”, z drugiej strony niewykluczone, że jest to jedynie tytuł czysto grzecznościowy i nie wiążący się z żadnymi szlacheckimi przywilejami. Jest to najprężniej działające Skulptorium, prawdopodobnie ze względu na dogodne położenie w Orzammarze. Skulptorium Golemów – ze względu na śmierć niemalże wszystkich golemów – jeżeli przetrwało do czasów obecnych, działa w bardzo ograniczonym zakresie. Skulptorium Kamienia przechowuje zapiski na temat spraw doczesnych, takich jak zawieranie małżeństw czy przynależność do kast.

Do znanych stanowisk w Skulptorium Wspomnień należą:

  • Rzeźbiarz Wspomnień
  • Rzeźbiarz
  • Asystent rzeźbiarza
  • Uczony
  • Skryba
  • Archiwista

Znani członkowie Edytuj

  • Darion Olmech – uczony
  • Gertek – uczony
  • Hilson – asystent rzeźbiarza
  • Milldrate – asystent rzeźbiarza
  • Krasnoludzki uczony

Znani rzeźbiarze Wspomnień Edytuj

  • Axus
  • Czibor
  • Erden
  • Ezerain
  • Merta
  • Tole
  • Vortag
  • Warrek
  • Valta

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Ikona kodeksu DAP Kodeks: Życia Rzeźbiarza
  2. Wspomina o tym Unna, jeżeli zapyta się ją o Skulptorium.
  3. Według słów rzeźbiarza Czibora.
  4. Sytuacja taka miała miejsce m.in. z Rzeźbiarką Valtą, pojawiającą się w dodatku Zstąpienie do Inkwizycji
  5. Co zdaje się sugerować fakt, że należąca do kasty wojowników Orta poszukuje w Skulptorium zapisków na temat jej rodziny.
  6. Złodziejem w zadaniu Quest-Początek Złodziej w domu nauki był bezkastowiec, nie wiadomo jednak, czy został wpuszczony do Skulptorium i mógł swobodnie się po nim poruszać, ponieważ było to dozwolone, czy jednak zachowywał ostrożność, skradał się i starał się uniknąć wykrycia.
  7. Gorim Saelac wspomina, że taką protekcją cieszy się uczony Gertek.
  8. Dragon Age: The Calling, s. 391
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.