Dragon Age Wiki
Advertisement

Mina zapalająca

Rozżarzony glifzdolność maga z drzewka Morze ognia pojawiająca się w Dragon Age: Inkwizycji, stanowiąca ulepszenie umiejętności mina zapalająca.

Informacje[]

  • Podpalenie: 200% obrażeń zadawanych przez broń na sek.
  • Czas działania podpalenia: 8 sek.
Advertisement