Dragon Age Wiki
Advertisement
Herb Aeducanów

Herb rodu Aeducanów

Rody to określenie krasnoludzkich rodzin, które są ze sobą spokrewnione. Prawa dotyczące rodów są nakładane przez system kastowy obowiązujący w krasnoludzkim królestwie.

Historia[]

Honor, a przynajmniej jego imitacja, kształtuje życie krasnoludów, wpływając na całe życie i zachowanie społeczeństwa. Dlatego też celem każdego rodu jest zachowanie honoru wśród jego członków, aby uniknąć najgorszego losu, jakiego może doświadczyć krasnolud tj. pozbawienia kasty, czego bezwzględnie unika całe społeczeństwo. Jest to szczególnie ważna kwestia dla szlachty krasnoludzkiej, której zachowanie ma ustalać pewne normy dla reszty kast. Bycie członkiem danego rodu jest zaszczytem jaki płynie z dokonań przodków należących do tego rodu. Utrata honoru jednego członka rodu wpływa na honor całej rodziny.

Znane rody[]

Poniżej znajduje się lista krasnoludzkich rodów podzielona na kategorie w zależności od kasty. Nazwy rodów tej samej kasty są wypisane alfabetycznie, te, których status jest nieznany, zostały wyróżnione pochyloną czcionką.

Rody szlacheckie[]

Rody szlacheckie składają się z rodzin z Kasty Szlachciców, powiązanych ze sobą więzami krwi. Większość rodów została założona przez Patronów, ale niektóre zostały założone przez wysokiej kasty krasnoludy, najczęściej Kasty Wojowników bądź Kowali. Szacunek wiążący się z danym rodem określa długość jego rodowodu oraz czyny przodków. Czasami krasnoludy z biedniejszych rodów szlacheckich wchodzą w związek małżeński z bogatszym rodem o niższej kaście, aby zdobyć bogactwo i podnieść rangę niższego rodu. Wiele rodów szlacheckich często pełni rolę opiekunów dla mniejszych rodów i rodzin. Rody szlacheckie przez to zyskują honor i podwyższają swój status, dlatego jest to korzystne dla obu stron.

 • Aeducan
 • Astyth
 • Bemot
 • Branda
 • Brodens[1]
 • Brosca
 • Caridin[2]
 • Dace
 • Duncoat
 • Ferald
 • Forender
 • Garal
 • Gavorn
 • Gherlon[3]
 • Harrowmont
 • Helmi
 • Hirol
 • Ivo
 • Meino
 • Rousten [4]
 • Ortan
 • Tethrasowie[5]
 • Varen †[6]
 • Vollney

Rody wojowników[]

Rody, które należą do kasty wojowników, często płacą własnym życiem w ochronie Orzammaru. Nie ma rodziny pochodzącej z Kasty Wojowników, która by nie straciła dziecka w walce z mrocznymi pomiotami. Pomimo tego Kasta Wojowników jest jedną z najliczniejszych, świadczy o tym wojowniczy charakter krasnoludzkiego społeczeństwa.

 • Bera[7]
 • Brosca
 • Cadash
 • Haver
 • Kondrat
 • Saelac[8]
 • Turin

Rody kowali[]

Z rodów kowali pochodzi bardzo wielu Patronów, głównie ze względu na istotę wynalazków kowali w krasnoludzkim społeczeństwie. W wyniku tego wiele rodzin szlacheckich składa się z byłych członków kasty kowali, rody te często sponsorują młodych kowali.

 • Almas[9]
 • Dura[10]
 • Etoras[11]
 • Galro[12]
 • Merow
 • Paedus
 • Raed
 • Tollar
 • Turana
 • Uldra
 • Weyro

Przypisy

 1. Członka tego rodu można spotkać w trakcie misji Quest-Początek Egzotyczne metody.
 2. Ród Caridina jest rodem wymarłym. Jej ostatni członek Caridin umiera podczas Quest-Początek Patronka swego rodu.
 3. Zobacz Patroni
 4. Lord Rousten jest wymieniany przez Beratha w rozmowie z Ricą Brosca w Prologu Krasnloduda Plebejusza.
 5. Ród Tethrasów przestaje istnieć po wygnaniu na powierzchnię.
 6. Kodeks: Pochwała skromnego bryłkowca
 7. W oparciu o Miecz Everda, jak również pozostałym ekwipunku Everda.
 8. Kodeks: Nagroda Auvara
 9. W oparciu o Miecz Everda, jak również pozostałym ekwipunku Everda.
 10. Kodeks: Dłonie Kartelu
 11. W oparciu o Krasnoludzka zbroja szlachecka.
 12. W oparciu o Buzdygan Aeducanów
Advertisement