FANDOM


Prawo Likwidacji – przysługujące templariuszom prawo, na mocy którego w celu przywrócenia porządku mogą zabić wszystkich magów w podlegającym im Kręgu Maginów.

Prawo to zostało ustanowione przez Boską Galateę w roku 2:83 Chwały po tym, jak plugawce wymordowały wszystkich magów i templariuszy w nevarskim Kręgu. Teoretycznie Likwidację zarządzić może wielka kapłanka lub jej następczyni, czyli wielebna matka, z regionu, któremu podlega Krąg, ale jeśli komunikacja z kapłankami jest niemożliwa lub utrudniona, Likwidację zarządza komtur Kręgu. Jeżeli sytuacja nie jest nagląca, zarządzona przez komtura Likwidacja jest odraczana do czasu otrzymania oficjalnego upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Przed nastaniem Piątej Plagi na Prawo Likwidacji powoływano się siedemnastokrotnie, zaś w latach 9:30-9:40 Smoka trzykrotnie, a co najmniej dwukrotnie Likwidacja została przeprowadzona.

Prawo Likwidacji istnieje również w Imperium Tevinter, jednak żeby zostało powołane, magowie muszą – według Fenrisa – „przekroczyć inne granice”.

Znane likwidacje Edytuj

  • 2:83 Chwały: zlikwidowany zostaje Krąg w Nevarze
  • 3:09 Wież: komtur Gervasio z Antivy zabił wszystkich magów w mieście ze względu na demoniczne opętanie. Była to trzecia likwidacja w historii
  • 9:30 Smoka: komtur Gregor wysyła do wielkiej kapłanki Elemeny prośbę o zgodę na Likwidację, jednak Krąg może zostać zlikwidowany bez jej autoryzacji lub do likwidacji może w ogóle nie dojść, w zależności od poczynań gracza
  • 9:37 Smoka: podczas powstania w Kirkwall z rozkazu komtur Meredith Stannard zlikwidowany zostaje tamtejszy Krąg mieszący się w Katowni
  • 9:40 Smoka: zlikwidowany został Krąg Maginów w rivańskim Dairsmuid

Zobacz też Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.