FANDOM


Niedola Zerlindy – zadanie poboczne pojawiające się w Dragon Age: Początek.

Przydział Edytuj

Zadanie rozpoczyna się w orzammarskim Kurzowisku. Strażnik spotka tam żebraczkę o imieniu Zerlinda, której jest potrzebna pomoc.

Opis przejścia Edytuj

Gdy bohater porozmawia z nią, krasnoludka poprosi o pieniądze dla jej syna. Jeśli przekaże się jej 5DAP - srebrnik lub spyta o jej sytuację, wyjaśni ona, że ma dziecko z bezkastowcem, w którym się zakochała. Ponieważ w krasnoludzkim społeczeństwie dzieci dziedziczą kastę rodzica tej samej płci, syn Zerlindy jest również bezkastowcem. Z tego powodu jej rodzina wyrzuciła ją z domu i kazała jej zostawić dziecko na Głębokich Ścieżkach, żeby mogła wrócić. Ojciec dziecka również opuścił Zerlindę, a jej ojciec, Ordel, wygnał ją, gdyż nie mógłby wnieść petycji do Zgromadzenia o nadanie kasty swojemu wnukowi, a zarazem nie przynieść wstydu całej rodzinie. Sprawę można rozwiązać na kilka sposobów:

 1. Strażnik może przekonać ją, aby nie opuszczała Orzammaru i pogodzić ją z rodziną.
  1. Zerlinda spyta, dlaczego bohater pomaga. Po zgodzeniu się na wsparcie jej, jeśli Wynne jest w drużynie Appr Heart Wynne się zgadza (+2).
  2. Aby przekonać jej rodzinę, żeby ją przyjęła, należy udać się do oberży w dzielnicy gminu, gdzie właśnie przebywa Ordel.
  3. Corrę, zajmującą się tawerną, można spytać o Ordela, po czym powie ona, że przed chwilą wrócił z kopalni i nie jest zbyt rozmowny.
  4. Strażnik może zmusić go do zmiany zdania używając perswazji (wymagany 2. poziom przymusu) lub zastraszenia (wymagany 3. poziom przymusu).
  5. Gdy Ordel zostanie przekonany, trzeba wrócić do Zerlindy z dobrymi wieściami.
 2. Jeśli zadanie Quest-Początek Pieśń w głębinach dla brata Burkela zostało ukończone i zakon ma swoje wpływy w Orzammarze, można:
  1. Powiedzieć Zerlindzie, aby udała się do orzammarskiej świątyni. Poprosi ona Strażnika, aby porozmawiał z Burkelem, gdyż nie wie za dużo o zakonie.
  2. Należy udać się do Burkela i spytać, czy znajdzie dla niej pracę, a dla chłopca schronienie i wyżywienie. Ewentualnie można zaproponować mu, aby przyjął dziecko na wychowanka zakonu. Burkel będzie chętny do każdej z tych propozycji.
  3. Trzeba wrócić do Zerlindy z dobrymi wieściami. Następnym razem będzie można ją spotkać modlącą się w orzammarskiej świątyni.
 3. Strażnik może zachęcić krasnoludkę, aby udała się na powierzchnię. Appr Heart Wynne się zgadza (+1), jeżeli jest w drużynie.
 4. Ostatecznym wyjściem jest przekonanie Zerlindy, żeby zgodnie z wolą rodziny zostawiła dziecko na Głębokich Ścieżkach i wróciła do domu (wymagany 2. poziom przymusu)

Rezultat Edytuj

 • Rozwiązanie zadania przez rozwiązanie problemu Zerlindy zapewnia 200 PD.
Notka: W przypadku zostawienia dziecka na Głębokich Ścieżkach nie otrzymuje się żadnych PD.
 • Jeśli Strażnik pogodzi krasnoludkę z rodziną, obieca ona, że jej syn zostanie wojownikiem w służbie bohatera, jak dorośnie.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.