Dragon Age Wiki
Advertisement
Aby sprawdzić kodeks z Dragon Age II, zobacz: Kodeks (Dragon Age II)
Aby sprawdzić kodeks z Dragon Age: Inkwizycja, zobacz: Kodeks (Inkwizycja)
Kodeks
Kodeks to zbiór wiedzy, który Strażnik może uzupełniać przez całą kampanię. Wpisy do kodeksu zapewniają wiedzę o świecie Thedas, takie jak np. informacje spisane przez historyków i uczonych, fragmenty z Pieśni Światła czy podania z folkloru, jak również wiedzę o mechanice gry, stworzeniach, postaciach i przedmiotach. Kolekcjonowanie wpisów w kodeksie nagradzane jest punktami doświadczenia (PD) i może aktywować zadania poboczne bądź dodatkowe dialogi z postaciami niezależnymi.

Informacje zamieszczane w kodeksie pochodzą z różnych źródeł, w związku z czym mogą nie być dokładne, a niektóre mogą wykluczać się wzajemnie.

Najważniejszymi autorami informacji, które do kodeksu zbiera Strażnik, są brat Genitivus i matka Ailis.

Sekcje kodeksu[]

Ikona kodeksu DAP

Wpisy w kodeksie podzielone są na sekcję. Szczegółowe informacje na temat wpisów znajdziesz w odpowiedniej kategorii:

Stworzenia Przedmioty
Magia i religia Kultura i historia
Postaci Księgi i pieśni
Notatki Kombinacje zaklęć
Sterowanie Fabularne

Stosowana na wiki numeracja odnosi się do podstawowej wersji gry wraz ze wszystkimi dodatkami stanowiącymi integralną część głównej kampanii: Kamienny więzień, Powrót do Ostagaru, Twierdza Strażnika, Świąteczne podarunki i psikusy. W przypadku, gdy gracz nie posiada któregoś z ww. dodatków, numeracja w jego kodeksie będzie różnic się od tej podanej na stronie. W przypadku wpisów z Przebudzenia podawane są numery, które wpis ma w kodeksie z dodatku – dopisek (+X Przebudzenie) oznacza, że numer wpisu w rozszerzeniu jest o X większy niż w podstawowej wersji gry.

Gromadzenie wpisów[]

Wpisy w kodeksie zdobywa się na rozmaite sposoby: poprzez rozmowy z postaciami niezależnymi, podsłuchiwanie cudzych rozmów, czytanie ksiąg, zbieranie przedmiotów i zabijanie przeciwników. Podobnie jak w poprzednim RPG BioWare, Mass Effect, wszystkie wpisy w kodeksie odblokować można w pełni poprzez wybieranie odpowiednich opcji dialogowych w rozmowach z określonymi postaciami. W momencie zdobycia wpisu, można przeczytać go w zakładce „Kodeks” w dzienniku. Nieprzeczytane wpisy zostają podświetlone.

W wielu przypadkach za zdobycie nowego wpisu w kodeksie postać zostanie nagrodzona 50 PD. Jeśli postać założyła przepaskę archiwisty, za odblokowanie wpisów będzie otrzymywała 75 PD.

Aby ułatwić kolekcjonowanie wpisów, możliwe jest włączenie opcji podświetlenia interesujących przedmiotów. W wersji pecetowej po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Tab podświetlone zostaną wszystkie przedmioty, z którymi można wejść w interakcję, co znacząco ułatwia znajdowanie trudnych do zauważenia ksiąg i notatek zawierających wpisy do kodeksu. W wersjach konsolowych taki sam efekt można otrzymać po wciśnięciu klawisza LT (Xbox 360) lub L2 (PlayStation 3).

Rzeczowość i aktualizowanie wpisów[]

Niektóre wpisy do kodeksu mogą się od siebie różnić bądź być aktualizowane podczas kampanii, w zależności od decyzji podjętych przez Strażnika. Przykładowo treść niektórych wpisów zależy od pochodzenia postaci. Wpisy dotyczące towarzyszy mogą zmienić się w zależności od tego, jak dobrze ich poznano. Wpisy o stworzeniach również mogą być aktualizowane, jeśli Strażnik natknie się na inny rodzaj danego przeciwnika.

Numeracja[]

Wpisy w kodeksie są numerowane, jednak numer konkretnego wpisu może różnić się w zależności od tego, czy/ile dodatków do gry zainstalowano. Z tego względu na wiki nie używa się numerów do identyfikowania wpisów.

W wersji na konsolę Xbox 360 wpisy nie są numerowane, a nazywane.

Advertisement