Dragon Age Wiki
Advertisement
Dragon Age Wiki
Aby sprawdzić kodeks z Dragon Age: Początek, zobacz: Kodeks (Początek)
Aby sprawdzić kodeks z Dragon Age: Inkwizycja, zobacz: Kodeks (Inkwizycja)
Księga kodeksu.png
Kodeks to zbiór wiedzy, który Hawke może uzupełniać przez całą kampanię. Wpisy do kodeksu zapewniają wiedzę o świecie Thedas, takie jak np. informacje spisane przez historyków i uczonych, fragmenty z Pieśni Światła czy podania z folkloru, jak również wiedzę o mechanice gry, stworzeniach, postaciach i przedmiotach. Kolekcjonowanie wpisów w kodeksie nagradzane jest punktami doświadczenia (PD) i może aktywować zadania poboczne bądź dodatkowe dialogi z postaciami niezależnymi.

Informacje zamieszczane w kodeksie pochodzą z różnych źródeł, w związku z czym mogą nie być dokładne, a niektóre mogą wykluczać się wzajemnie.

Sekcje kodeksu[]

Ikona kodeksu DA2.png

Wpisy w kodeksie podzielone są na sekcję. Szczegółowe informacje na temat wpisów znajdziesz w odpowiedniej kategorii:

Stworzenia Przedmioty
Miejsca Wiedza
Postaci Listy i notatki
Notatki Sztuka wojny

Gromadzenie wpisów[]

Wpisy w kodeksie zdobywa się na rozmaite sposoby: poprzez rozmowy z postaciami niezależnymi, podsłuchiwanie cudzych rozmów, czytanie ksiąg, zbieranie przedmiotów i zabijanie przeciwników. W momencie zdobycia wpisu, można przeczytać go w zakładce „Kodeks” w dzienniku. Nieprzeczytane wpisy zostają podświetlone.

W wielu przypadkach za zdobycie nowego wpisu w kodeksie postać zostanie nagrodzona 50 PD.

Aby ułatwić kolekcjonowanie wpisów, możliwe jest włączenie opcji podświetlenia interesujących przedmiotów. W wersji pecetowej po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Tab podświetlone zostaną wszystkie przedmioty, z którymi można wejść w interakcję, co znacząco ułatwia znajdowanie trudnych do zauważenia ksiąg i notatek zawierających wpisy do kodeksu. W wersjach konsolowych taki sam efekt można otrzymać po wciśnięciu klawisza LT (Xbox 360) lub L2 (PlayStation 3).

Rzeczowość i aktualizowanie wpisów[]

Niektóre wpisy do kodeksu mogą się od siebie różnić bądź być aktualizowane podczas kampanii, w zależności od decyzji podjętych przez Hawke’a bądź przez Strażnika w Początku i Przebudzeniu. Wpisy dotyczące towarzyszy mogą zmienić się w zależności od tego, jak dobrze ich poznano. Wpisy o stworzeniach również mogą być aktualizowane, jeśli Hawke natknie się na inny rodzaj danego przeciwnika.

Osiągnięcia[]

Dzięki aktualizowaniu kodeksu można odblokować dwa osiągnięcia:

  • Historyk Zakonu – za odnalezienie wszystkich czterech rozdziałów Historii Zakonu autorstwa brata Genitivusa
  • Wykształcony – za odblokowanie stu wpisów w kodeksie
Advertisement