Dragon Age Wiki
Advertisement

Zdolności ciągłe rezerwują manę lub wytrzymałość i pozostają aktywne do czasu ich wyłączenia albo dopóki nie wyczerpie się mana lub wytrzymałość postaci. Żeby ręcznie wyłączyć zdolność ciągłą, ponownie kliknij LPM na jej symbolu na pasku szybkiego dostępu. Pamiętaj, że niektórych zdolności, na przykład ognia zaporowego i szybkiego strzału, nie można używać jednocześnie.

Na konsolach:

Zdolności ciągłe rezerwują manę lub wytrzymałość i pozostają aktywne do czasu ich wyłączenia albo dopóki nie wyczerpie się mana lub wytrzymałość postaci. Większość zdolności wiąże się także ze zmęczeniem postaci, powodując wzrost kosztu użycia zaklęć lub talentów. Dlatego korzystanie z kilku zdolności ciągłych jednocześnie może sprawiać trudności. Żeby ręcznie wyłączyć zdolność ciągłą, wybierz ją ponownie z poziomu okrągłego menu lub menu bitewnego. Pamiętaj, że niektórych zdolności, na przykład ognia zaporowego i szybkiego strzału, nie można używać jednocześnie.

Advertisement