Dragon Age Wiki
Advertisement

Zważywszy, że Krąg utworzono nie tylko po to, by chronić świat przed magami, lecz także, by umożliwić magom swobodne i bezpieczne uprawianie swej sztuki, a także:

Zważywszy, że dowodzeni przez wielkiego Poszukiwacza Lamberta templariusze, którzy przysięgali bronić przed szkodliwymi skutkami magii wszystkich – w tym także magów – lecz zamiast tego prześladowali magów z tak bezwzględną stronniczością, że zaognili problemy, które mieli załagodzić, a także:

Zważywszy, że rytuał Wyciszenia, który jako ostatnia deska ratunku miał uniemożliwiać magom skrzywdzenie siebie lub innych, był używany jako narzędzie odwetu i gry politycznej – do uciszania opozycji i uniemożliwiania debaty publicznej, a także:

Zważywszy, że zgodnie z wolą samej Andrasty templariusze mieli być obrońcami, nie nadzorcami – a magowie mistrzami swej sztuki, nie więźniami, oraz że zasada ta została złamana, przez co magowie zaczęli obawiać się o zamach na swoje życie ze strony tych, którzy mieli ich bronić.

W związku z powyższym, Krąg Maginów ogłasza, co następuje:

My, magowie Fereldenu i Orlais, niniejszym rozwiązujemy Kręgi i wypowiadamy posłuszeństwo zakonowi templariuszy ze skutkiem natychmiastowym.

Podkreślamy, że zgodnie z wolą Andrasty magia miała służyć obywatelom, a nie nimi władać. Jednogłośnie oznajmiamy, że będziemy używać naszych zdolności jedynie w samoobronie przed tymi, którzy zmierzają do odebrania nam wolności i życia pod fałszywym oskarżeniem o niepopełnione przestępstwa.

Potępiamy praktykujących magię, którzy z powodu choroby umysłowej lub błędnie ukierunkowanego, acz słusznego gniewu postanowią użyć danych im przez Stwórcę mocy do ataku na życie niewinnych. Obiecujemy pomagać wszelkim prawowitym i bezstronnym władzom w doprowadzaniu tych wyjętych spod prawa apostatów przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

Szczerze liczymy na przyszłą współpracę wszystkich narodów Thedas, wolną od prześladowań i uprzedzeń. Mamy nadzieję zbudować lepszy świat z tymi, którzy żywią wobec nas przyjazne uczucia, nie lęk.

Wierni w służbie Andraście i Stwórcy,
Wolni magowie Thedas

— Ulotka kolportowana po miastach i osadach w całym Orlais i Fereldenie.
Advertisement