Dragon Age Wiki
Advertisement

Nigdy nie zaznamy pokoju, jeśli nie spróbujemy się nawzajem zrozumieć


Wielebna matka Elthina przyjęła pozycję wielkiej kapłanki niemal dwadzieścia lat temu. Jest odpowiedzialna za rozwój duchowy południowej części Wolnych Marchii (ziem leżących na południe od Starkhaven i rzeki Minanter). Od dawna słynie w Kirkwall ze swej hojności, miłosierdzia i daru łagodzenia sporów. Ludzie często proszą ją o rozsądzenie tej czy innej waśni – zwłaszcza wtedy, gdy stroną są w niej templariusze, którzy bezpośrednio podlega jej władzy.

Są tacy, którzy twierdzą, że podeszły wiek Elthiny czyni ją nieskuteczną i że z każdym rokiem idzie ona na coraz większe ustępstwa wobec komtur Meredith. Niektórzy liczą, że nowa Boska, Justynia V, wkrótce wyznaczy jej następczynię. Nikt jednak nie mówi tego głośno, gdyż Elthina jest najbardziej uwielbianą kapłanką w historii miasta.

Advertisement