FANDOM


Wielu badaczy starożytnych ruin donosi o znalezieniu domów, umeblowania, a nawet narzędzi wyglądających na ledwie kilkuletnie. Przed opublikowaniem przez Krąg poważnych badań dotyczących duchów i Pustki, uczeni zakładali często, że domostwa te stanowić muszą przykłady nowszego osadnictwa na terenach dawnych siedzib, co prowadziło często do upowszechniania się nieprawdziwych informacji i nieporozumień dotyczących wędrówek różnych ludów w czasach starożytnego Tevinteru a nawet wcześniejszych.

Nasi bracia i siostry z Kręgu Maginów dali nam bardziej prawdopodobną odpowiedź. W miejscach, gdzie Zasłona jest cienka, duchy zwabione przez jakieś konkretne zdarzenie mogą czynić starania, mające na celu zachowanie „charakteru” części lub całego terenu na swój własny, niedoskonały sposób. Chata legendarnego apostaty może wyglądać na opuszczoną od kilku dziesięcioleci, wraz ze zmurszałymi ścianami i wszechobecnym kurzem, choć tak naprawdę pochodzi z minionej ery lub czasów jeszcze dawniejszych. Duchy krzątające się na granicy Zasłony odstraszają szkodniki, które w przeciwnym razie dawno już przeżarłyby belki oraz niszczą rośliny, aby pędy i korzenie nie zamieniły kamieni fundamentów w element leśnego krajobrazu.

Jest zatem zaleceniem niniejszej komisji, aby w skład wszystkich zatwierdzonych przez uniwersytety ekspedycji historycznych wchodził mag celem konsultacji w omawianych tu kwestiach. Jedynie w ten sposób będzie można uniknąć wstydliwych omyłek, które stały się udziałem naszych poprzedników, i zapewnić Orlais prawdziwą wiedzę, na którą zasługuje.

— List od Komisji Historycznej Uniwersytetu w Orlais do cesarzowej Celene z prośbą o wsparcie (wniosek złożony po rozpoczęciu buntu magów)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.