Dragon Age Wiki
Advertisement

Na tle nieba nad Belle Marche rozciąga się osiem jedwabnych draperii, które zapewniają cień handlującym. Ale dlaczego właśnie osiem? To pytanie od dawna zadają sobie zarówno filozofowie, jak i odwiedzający to miejsce. Co ze wspaniałej historii naszej stolicy przedstawia ten subtelnie dobrany symbol? Liczbę Wieków? Przecież jest ich dziewięć, a poza tym jakiż głupiec przewidywałby, że dzieje skończą się na ósmym? W sercach i umysłach Orlezjan nie kryje się nic, co mogłoby wskazywać na koniec naszej historii.

Może więc chodzi o coś mniej chwalebnego i bardziej zawoalowanego? Krążą opinie, że ósemka symbolizuje bliźniaków cesarzowej Yvette, urodzonych w 7:99, którzy byli zwiastunami Wieku Błogosławionego, a cyfra „8” to złączone pętelki, nie mające nic wspólnego z wartością liczbową. Co bardziej bezczelni prześmiewcy sugerują, że kształt „8” jest obraźliwym wyobrażeniem figury Yvette, cesarzowa, choć korpulentna, uparcie nosiła gorsety. Badarze dziejów zgodnie wyśmiewają obie teorie, nazywają je obsesją na punkcie znaczenia liczb.

Z rozważań nad długą historią tego pytania nie wynika, że gdzieś kryje się znaczenie, tylko nasza immanentna skłonność do jego poszukiwania. Pragniemy bowiem wierzyć, że tak istotny element architektury najwspanialszego miasta na świecie musi mieć szalenie ważne znaczenie. Jesteśmy tego tak pewni, że odrzucamy nawet słowa samego architekta, który - znużony wciąż zadadwanym pytaniem - kazał wykuć na swoim nagrobku:

„Było szesnaście żerdzi.”

I jak ów „fakt” przystaje do naszych poszukiwań „prawdy”?

— Fragment dzieła Nasze orlezjańskie serce pióra (byłej) siostry Laudine.
Advertisement