Dragon Age Wiki
Advertisement

Gdy władza Zakonu nad królestwem umacniała się, a zbuntowani magowie Aldenona jeden po drugim trafiali do niewoli, wielki Kalenhad pożałował, że zgodził się na założenie Kręgu w swoim królestwie. Z pewnością brakowało mu rad starego przyjaciela.

Potem król Kalenhad znikł, zostawiając koronę i królestwo swojemu nienarodzonemu synowi.

Jedna z historii mówi, że wytropił Marterela Nieuchwytnego, jedynego ucznia Aldenona, który nigdy nie dał się pojmać. Kalenhadowi udało się to, do czego templariusze nie byli zdolni. Spytał Marterela, dokąd uciekł Aldenon, mag jednak odmówił odpowiedzi. Kolejnej nocy król spytał ponownie i ponownie spotkał się z odmową. Zaczął więc opowiadać Marterelowi całą historię swojego życia. Po tygodniu król skończył opowieść, a Marterel usłyszał żal i skruchę w jego głosie. Mag złamał więc swoją uroczystą przysięgę i powiedział Kalenhadowi, dokąd udał się jego dawny mistrz. Król podziękował mu i wyruszył, żeby spotkać się ze swoim przyjacielem.

Czy Kalenhad odszukał Aldenona, o czym rozmawiali, czy się pogodzili – to wie tylko Stwórca. Ale nikt więcej nie ujrzał już naszego króla na oczy.

— Fragment legendy opowiadanej wśród uczniów w wieży Kręgu w Fereldenie
Advertisement