FANDOM


Strażnicy udali się do arla Eamona, wuja króla Cailana, z nadzieją na skłonienie fereldeńskiej szlachty do wystawienia niezbędnych oddziałów. Dotarłszy jednak do Redcliffe, dowiedzieli się, że arl zachorował i jest bliski śmierci, zaś jego rycerze wyruszyli na poszukiwanie legendarnych prochów Andrasty, stanowiących rzekomo jedyny lek mogący uratować mu życie. Tymczasem otaczające zamek arla podgrodzie zaatakowane zostało przez ożywione trupy. Strażnicy stanęli do walki i powstrzymali dowodzącego nieumarłymi demona, a następnie przyłączyli się do poszukiwań lekarstwa dla arla Eamona.

Nie ma pewności co do tego, czy Strażnikom rzeczywiście udało się zlokalizować miejsce ostatniego spoczynku Pani Naszej Andrasty, ale to, co znaleźli, uratowało arlowi Redcliffe życie.

Ozdrowiały Eamon Guerrin podjął decyzję o zwołaniu Zjazdu Możnych i razem ze Strażnikami wyruszył do Denerim.

Loghain został zabity, Alistair ożenił się z Anorą: Zebrani na Zjeździe fereldeńscy szlachcice uznali teyrna Loghaina winnym licznych zbrodni i skazali go na karę śmierci. Oprócz tego Zjazd podjął decyzję o powierzeniu opróżnionego tronu królestwa Alistairowi Theirinowi, odnalezionemu niewiele wcześniej synowi Marica.

Loghain dołączył do Strażników, Strażnik ożenił się z Anorą: Zebrani na Zjeździe fereldeńscy szlachcice uznali teyrna Loghaina winnym licznych zbrodni. W ramach pokuty za swe czyny, skazany został na dołączenie do Szarej Straży. Oprócz tego podczas Zjazdu miały miejsce zaręczyny królowej Anory z najmłodszym synem teyrna Bryce’a Couslanda, jednym z dwójki Szarych Strażników, którzy przeżyli bitwę pod Ostagarem.

Następnie szlachta zobowiązała się dołączyć ze swymi armiami do wojny przeciwko Pladze.

Strażnik przeżył: Arcydemon starł się z siłami sojuszniczymi w Denerim i został zabity, lecz cena, jaką przyszło się za to zapłacić, była ogromna – większość miasta legła w gruzach. Jeśli zaś idzie o Strażnika, który skrzyknął zwycięskie armie, otrzymał on miano Bohatera Fereldenu oraz najwyższe państwowe honory.

Piąta Plaga dobiegła końca, nim większość mieszkańców Thedas się o niej dowiedziała. Fereldenowi jednak zadała straszliwe rany.

Straty poniesione pod Ostagarem oraz w Denerim znacząco osłabiły bezpieczeństwo królestwa. Południowy Ferelden, od Głuszy Korcari aż po północne wybrzeże, nadal pozostaje jałową pustynią. Nie ma pewności co do tego, jakie będą długofalowe skutki opisanych tutaj wydarzeń ani jak daleki będą miały zasięg.

— fragment dzieła Studia nad Piątą Plagą autorstwa siostry Petryny, uczonej Zakonu

Powiązane wpisy Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.