Dragon Age Wiki
Advertisement

Oto niniejszym ja, wasz wicehrabia, z dumą ogłaszam, iż zadanie egzekwowania prawa i pilnowania porządku składam na ręce straży miejskiej niezależnego Kirkwall.

Koniec ustępowania obcym wojskom oraz wciągania świętego zakonu templariuszy w sprawy nie objęte jego mandatem. Ci dumni mężczyźni i kobiety wywodzić się będą z ludu, a prawa, nad których przestrzeganiem powierzymy im pieczę, narzucimy sobie my sami, cywilizowane i uporządkowane społeczeństwo. Jeśli zaś widmo inwazji powróci, szlachetni strażnicy zaczną pobór spośród mieszkańców miasta, bo któż lepiej reprezentuje wolę obywateli niż ci, którzy dbają o przestrzeganie przysługujących im praw?

To wspaniały dzień, moje kochane Kirkwall, a ja mam dziś zaszczyt wyznaczyć pierwszego kapitana naszej nowej straży. Oby jak najdłużej służył wolnym obywatelom naszego miasta.

— Fragment dzieła Orlezjańska spuścizna: O trwaniu instytucji narzuconych nam przez ciemiężców, przemowy wicehrabiego Michela Lafaille’a zebrane przez Filliama, Barda!
Advertisement