FANDOM


Z prawnego punktu widzenia, tytuły i herby orlezjańskiej szlachty zostały zakazane. Jednak nawet cesarska potęga blednie w zestawieniu z tysiącami lat tradycji i kultury. Najstarsze orlezjańskie rody wywodzą się jeszcze od cyriańskich wodzów, a wiele z nich ma wspólne korzenie z wielkimi rodami antivańskimi, rivańskim i anderfelskimi. Nie chciały dać sobie odebrać swojego dziedzictwa, ale ponieważ ich tytuły zostały zdelegalizowane, pogrążyły się w chaotycznych sporach o pochodzenie i dziedzictwo. Konflikty dodatkowo rozniecił cesarz Reville, który pełnymi garściami rozdawał nowe tytuły swoim poplecznikom.

Polityczną zawieruchę za rządów Reville’a Szalonego przypłacił życiem jego brat – Etienne II. Kiedy na tronie zasiadł Judicael, musiał się z nią zmierzyć. Cesarz Judicael chciał zdobyć poparcie szlachty na dworze, więc jednym z pierwszych edyktów ustanowił Radę Heroldów. Miała ona decydujący głos w rozstrzyganiu wszelkich sporów tytularnych. W kwestiach tych Rada mogła nawet uchylać decyzje cesarza.

— Fragment Analizy rządów w Orlais siostry Petryny, uczonej Zakonu
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.