Dragon Age Wiki
Advertisement

Qun uczy, że wszystkie żywe istoty mają swoje miejsce i swój cel tylko wtedy, gdy są we właściwym miejscu i panują nad swoją jaźnią, mogą osiągnąć równowagę. Kiedy równowaga zostaje utracona, pojawia się cierpienie. Panowanie nad własną jaźnią jest zatem pierwszym i najważniejszym obowiązkiem.

Ci, którzy rodzą się z darem magii, są wobec tego w niekorzystnym położeniu, gdyż demony zawsze mogą skraść im ich jaźń. Z tego powodu qunari nazywają ich saarebas, czyli „niebezpieczna rzecz”, i traktują z najwyższą ostrożnością. Sareebas muszą cały czas pozostawać pod kontrolą arvaarda, „tego, który powstrzymuje zło”, ponieważ nie są w stanie w pełni panować nad sobą. Zło nie oznacza w tym wypadku samego maga, ale jego zatracenie się, utratę jaźni i cierpienie, do którego ona zawsze prowadzi.

Qunari darzą saarebas czcią i litością, ponieważ zmaganie się z ciągłym zagrożeniem od wewnątrz to prawdziwe poświęcenie - najwyższa cnota qun.

— Fragment zapisków prorokini Kont-aaru, 8:41 Błogosławionego
Advertisement