Dragon Age Wiki
Advertisement

Ekwipunek (I) dzieli się na dwie części: po lewej znajdują się przedmioty używane przez wybraną aktualnie postać, a po prawej wspólny ekwipunek drużyny. Możesz przenosić przedmioty z jednej strony na drugą, a także na pasek szybkiego dostępu. Klikając dwukrotnie na wybranym przedmiocie użyjesz go lub automatycznie wyekwipujesz. Możesz także skorzystać z menu interakcji z przedmiotem – żeby je otworzyć, kliknij PPM na przedmiocie i przytrzymaj ten przycisk.

Na konsolach:

Ekwipunek podzielony jest na dwie części: przedmioty używane przez wybraną aktualnie postać po lewej oraz wspólne przedmioty drużyny po prawej. Aby użyć lub wyekwipować dany przedmiot, wybierz go po prawej stronie ekranu za pomocą PadLstick i naciśnij PadA. Jeśli przedmiot pasuje do więcej niż jednego miejsca, naciśnij PadA lub PadX, żeby wybrać odpowiednie okienko po lewej stronie ekranu. Żeby zdjąć przedmiot z postaci, wejdź w odpowiednią zakładkę, a następnie wybierz go z listy za pomocą PadLstick i naciśnij PadA. Wyekwipowane przedmioty zaznaczone są na liście kolorem żółtym.

Advertisement