Sylaise, której żar dorównuje światłu Elgar’nana.
Sylaise, której świątynie są niczym miasta Mythal.
Sylaise, której tchnienie jest potężne niczym włócznia Andruil.
Sylaise, któej kunszt dorównuje June.
Sylaise, której ognia nie sposób ugasić.
Z radością oddajemy się na twą służbę.

— Pieśń ku czci Sylaise, znaleziona w świątyni Mythal, autor nieznany.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.