Dragon Age Wiki
Advertisement

Apartamenty reprezentacyjne

To skrzydło służyło za drugi dom dla członków czterech dalszych gałęzi rodu Valmontów, ale przestano z niego korzystać za panowania cesarza Floriana. Nieżyjący król nie wpuszczał do pałacu nikogo dalszego niż rodzeństwa; przez wiele lat całe skrzydło apartamentów reprezentacyjnych było zamknięte.

— Fragment Historii architektury Orlais, tom I autorstwa Elodie Ferrneau

Wielka biblioteka Halamshiral

Księgozbiór Pałacu Zimowego należy do jednych z największych na świecie; jedynie biblioteki Uniwersytetu w Orlais i Pałacu Cesarskiego mogą się z nią równać. Półki na książki zaprojektował słynny mistrz stolarski Gustav z Val Fontaine i stanowią one najznamienitszy z istniejących przykładów markietażu, stosowanej przez niego techniki zdobniczej.

— Fragment Historii architektury Orlais, tom I autorstwa Elodie Ferrneau

Fontanna w Verchiel

Cesarz Judicael I nakazał zbudowanie tej olbrzymiej fontanny, aby uczcić historyczne zwycięstwo rodu Valmontów nad Xavierem Drakonem. Cztery lwy symbolizują cesarza Alphonse’a Valmonta i jego trzech młodszych braci – księcia Isidore’a d’Arlesans, księcia Yvona z Savrenne i księcia Stephana z Val Montaigne – którzy stanęli naprzeciw uzurpatora.

— Fragment Historii architektury Orlais, tom I autorstwa Elodie Ferrneau
Advertisement