Dragon Age Wiki
Advertisement

Orichalcum, podobnie jak lyrium, jest metalem spotykanym najczęściej w formie płynnej. Inaczej jednak niż lyrium, orichalcum tworzy stawy i musi być z nich wybierane jak woda, a nie wydobywane zwykłymi metodami.

Orichalcum głębinowe jest najpospolitszym rodzajem tego metalu. Spotyka się je w tych samych rodzajach złóż, w których znaleźć można opale. Jego rzadsza odmiana, żmijowe tchnienie, występuje tylko w górach, w małych kałużach podobnych do źródełek. Mądrość ludowa utrzymuje, że kropla orichalcum zmieszana z winem to potężny afrodyzjak, ale ma ono gryzący zapach podobny do ługu, więc nie potrafiłem się zdobyć na sprawdzenie tej legendy.

— Fragment dzieła Alchemiczny elementarz metalurgii, tom pierwszy autorstwa lorda Cerastesa z Marnas Pell
Advertisement