Dragon Age Wiki
Advertisement

Stwórco, usłysz me wołanie:
Prowadź mnie przez nocy mrok
Umocnij me serce przed pokusami
Pozwól mi spocząć pośród ciepłych miejsc.

Stwórco, przyjmij pokłon mój:
Chadzam bowiem tylko tam, gdzie prowadzasz mnie
Przebywam tylko tam, gdzie wola twa
Śpiewam tylko to; co twe natchnienie śle.

Stwórco, wejrzyj w serce me
Zbaw mnie od trosk wszelakich
Unieś mnie ze świata boleści
Bym godna była twej niezmiernej dumy.

Stwórco, osądź mnie:
Obdaruj mnie łaską twą
Dotknij mnie ogniem oczyszczenia
Wskaż, czy ma pieśń raduje cię.

Stwórco, usłysz me wołanie:
Posadź mnie u boku swego w godzinie śmierci
Zjednaj mnie w swej chwale
Niechaj świat raz jeszcze zazna twojej łaski.
Albowiem ty jesteś ogniem w sercu świata
I ty jeden możesz dać mi pocieszenie.

— Pieśń Przemian 12:1-6
Advertisement