Dragon Age Wiki
Advertisement

Mana jest tym, co definiuje maga. To potencjał, który kryje się w danej osobie, lecz nie zawsze ujawnia swą obecność. Wszyscy ludzie związani są z Pustką: to tam udajemy się, by śnić. Jednakże tylko ci, którzy mają odpowiedni potencjał, czerpać mogą z jej mocy. Jest więc mana miarą zdolności danej osoby do czerpania mocy z Pustki, tej właśnie mocy, która służy do rzucania magicznych zaklęć.

Tak jak w przypadku innych mocy, także i ta ma swoje ograniczenia. Podobnie jak człowiek, który unieść może pewien ograniczony ciężar, tak i mag jest w stanie rzucić tylko tyle zaklęć, na ile pozwala mu jego mana. Aby pokonać te te ograniczenia, musi zwiększyć jej zapas za pomocą lyrium. Bywają lekkomyślni magowie, którzy próbują zrobić to samo bez lyrium, za co płacą niekiedy utratą zdrowia albo i życia.

Z wykładów pierwszego zaklinacza Wenselusa.

Uwagi[]

  • W Początku wpis pojawia się wyłącznie w przypadku kierowania postacią będącą magiem – dla pozostałych klas jest on niedostępny.
Advertisement