Dragon Age Wiki
Advertisement

O naturze krasnoludzkiej

Wasze działania były jak najbardziej wzorowe, ale takie kartele muszą ugiąć się pod decyzją Kongresu. Porządek musi zostać przywrócony. Brak przynależności do kasty i społeczeństwa nie może być usprawiedliwieniem. Stanowi raczej sugestię, że można zdążać po linii prostej do celu albo jeszcze lepiej – zdemontować podpory. Wyłom w tunelu byłby zjawiskiem bardzo niefortunnym, ale bieżący kierunek polityki uniemożliwia przygotowanie umów, które mogłyby zalegalizować działania kartelu. Presja wywierana na niektóre elementy naszego społeczeństwa nie raz miała pozytywne działanie na gospodarkę, w której dostępny jest nadmiar taniej siły roboczej. Promuje także zaciąg do Legionu Umarłych, jako jedynej dopuszczalnej ścieżki odkupienia, dostarczając tym samym ważnych posiłków dla naszych słabnących linii frontu. Ten model słabnie, kiedy przestępcy tworzą własną hierarchię z innymi sposobami rozwoju społecznego.

Każdy kamień ma płaszczyznę, której nie można rzeźbić i musi ona być zwrócona w stronę ziemi. Potrzebujemy tego, tak zwanego Kurzowiska, ale bardzo nierozsądne byłoby uwzględniać to podczas negocjacji. Mamy pełne zaufanie w pana umiejętności, kapitanie. – Reszta ginie pod krwawymi plamami.

— Fragment tajnej dyrektywy Kongresu w sprawie rozprzestrzeniania się karteli.

Choć ustalono, że nie doszło do jawnego złamania zasad, tym niemniej pięciodniowe przeciąganie obrad jest godne potępienia. Przez całe obrady rozważano podział posiadłości rodu Gorosmote i uznano za konieczne przejęcie południowej posiadłości. Ponieważ narodzenie młodego Kaida wymaga wyniesienia go do stanu szlacheckiego, a niesłychane jest, by rodzina szlachcica mieszkała w slumsach, odpowiedzialność za zakwaterowanie rodziny spada na ojca. Nie można utworzyć więcej przestrzeni w Diamentowym Zakątku bez naruszenia stabilności thaigu.

Komentarz lorda Dace, że „jeśli lord Gorosmote nie pragnął kolejnego potomka, nie powinien był szukać konkubiny po slumsach” był bardzo niestosowny, lecz sprawę rozwiązano tradycyjnie, na drodze Próby. Ponieważ obie strony zgodziły się na takie postawienie sprawy, uznaje się ją za zamkniętą.

Decyzja Kongresu w sprawie umiejscowienia klanu Duncoat zostaje podtrzymana.

— Fragment dokumentu Rady Mieszkalnej Kongresu w sprawie umiejscowienia klanu Duncoat.

Ograniczenie waszej władzy jest środkiem tymczasowym, a podjęcie takiej decyzji nie było łatwe. Kongres uważa, że starania mające na celu utrzymanie świętości aren zawiodły. To miejsce cywilizowanej rywalizacji, gdzie przyszli generałowie i dowódcy mogą zademonstrować swoje umiejętności. Areny mają stanowić dla niższych klas inspirację i przypomnienie dlaczego mamy takich przywódców, a nie innych. Uznajemy przydatność forum jako miejsca rozstrzygania sporów honorowych i przyznajemy, że czasem pokonanie szlachcica może stanowić ustępstwo, przy założeniu, że walczyć będą osoby o równym statusie i w obecności sędziego. Rozszerzanie takich praktyk na niższe kasty może stanowić niebezpieczny i barbarzyński precedens. Widzieliśmy już do czego może prowadzić taka nielegalna walka (chodzi o niedawny incydent). Co za tym idzie należy podjąć wszelkie dostępne kroki, aby nigdy więcej do doszło do niczego podobnego.

— Fragment rozporządzenia potępiającego w sprawia zarządzania Arenami.

Zgodnie z zarządzeniem 5–1a, żaden krasnolud nieokreślonej kasty nie może prowadzić handlu w dzielnicy gminu. Sprawa została jednoznacznie wyjaśniona przez Kongres. Handel na kramach i straganach mogą prowadzić wyłącznie osoby należące do znanych i powszechnie szanowanych rodów, o udokumentowanej genealogii, sięgającej co najmniej trzy pokolenia wstecz. Wyjątki dotyczą jedynie pojedynczych transakcji sprzedaży towarów i usług z istniejących stoisk i straganów, przy założeniu, że na żądanie właściciela straganu lub stoiska nabywca od razu pokaże wymagane środki.

Jesteśmy przekonani, że rozumiecie potrzebę ścisłej kontroli jakości towarów i usług, jakie przepływają przez Orzammar, szczególnie gdy czynimy starania o pozyskanie inwestorów z zewnątrz. Standardy Kurzowiska i poślednich marek są po prostu niewystarczające. Niniejszym wasz wniosek o zgodę na działalność handlową zostaje rozpatrzony negatywnie.

— Fragment decyzji rady handlowej Kongresu w sprawie Używanych Towarów Midala.

Choć istnieją pewne podstawy dla waszych obaw, Kongres postawił sprawę jasno. Przestrzeń znajdująca się w obrębie thaigu ma większą wartość, ale przeznaczenie tej sali uzasadnia wykorzystanie dodatkowych środków. Posągi Paragonów muszą stanowić centralny element Komnaty Bohaterów. Żadne inne miejsce nie będzie lepiej służyć interesom krasnoludów. To pierwsze sala, jaką zobaczą w Orzammarze ambasadorowie przybywający do nas z powierzchni. Będzie to dla nich prezentacja nie tylko naszych żyjących przodków, ale także kamiennej postaci, w jakiej przyszliśmy na świat. Muszą ją zobaczyć w gotowym kształcie, zanim zdołają pojąć złożoność nieobrobionej formy.

Komnata musi także spełniać dodatkową funkcję: jako ostatni widok dla braci, którzy będą odchodzić. Ci, którzy postanowią nas opuścić, muszą czuć na plecach ciężki wzrok Przodków. To przypomnienie o obowiązku i konsekwencjach podejmowanych decyzji. Będziemy popierać handel, ale wszystkich, którzy będą na powierzchni zbyt długo, uznamy za obcych dla Kamienia.

— Fragment z raportu ze zgromadzenia komisji stref Kongresu.
Advertisement