Dragon Age Wiki
Advertisement

(Wersety te wyryto na posągach w Nieprzebytym Lesie. Najwyraźniej pochodzą z Kantyczki Maferatha, którą Zakon zalicza do Dysonansów – pism niewłączonych do Pieśni Światła)

Złość zżerała wszystko, co dobre, piękne i kochające, póki nie pozostało nic prócz samej złości zwiniętej niczym wielki wąż wokół mego serca.

I w swej najciemniejszej godzinie odwróciłem się od niej i przysiągłem, że ją zniszczę. W chwili jej śmierci uzmysłowiłem sobie, com uczynił, i zapłakałem.

Zaniosę jej Słowo ziemiom moich przodków. Tam zadbam o ich i moje zbawienie.

A ona przybyła do mnie w wizji i położyła swą dłoń na mym sercu.

Jej dotyk był niczym ogień, który nie parzył. I pod jej dotykiem znów stałem się czysty.

Nie rozpaczaj, rzekła ona, gdyż twą zdradę błogosławił Stwórca, zwróciła bowiem mnie ona jemu.

Wybaczono mi.

Advertisement