Dragon Age Wiki
Advertisement

Powiada się, że wiele zawdzięczamy Synom Zdrady. Trzem braciom powierzono przygotowania przeciwko Imperium. Opłakując Andrastę, my, plemiona półksiężyca, z własnej woli zamieniliśmy różnice na solidarność. Tevinter nie został pokonany za życia naszej pani, ale znalazł równą sobie siłę na wiele kolejnych pokoleń.

Choć jeden z Synów Zdrady nazwał te pola „Orlais”, to Jeshavis, jego żona, ukształtowała to, kim jesteśmy. Jej nienawiść była dawna, wywodziła się z tradycji. Porzuciliśmy naszą tradycję, abyśmy mogli nazwać obcych pobratymcami i wspólnie stanąć przeciwko Imperium. Tym większa jej złość, gdyż to wyrzeczenie było konieczne, wiedziała bowiem, że mogliśmy albo wybierać tego dnia, albo nie mieć wyboru dnia następnego. Doprowadziła do małżeństwa, które wżeniło plemię w plemię, ale sama obiecała niewypowiedzianą zemstę: jeśli powstaniemy przeciwko obcym, powstaniemy dla siebie. Nie ścierpiałaby rządów Alamarri, czy to syna, czy nie syna Zdrady lub prorokini.

Jeshavis zwróciła brata przeciwko bratu, a potem obu oskarżyła jako wspólników w zbrodni przeciwko wierze. Wprawnymi posunięciami sprowokowała do inwazji, a następnie doprowadziła do rebelii przeciwko dworom, których powstanie zainspirowała. Brat zabijał brata i sam zostawał zabity, po czym wkraczała ona i wszystko przejmowała. Osiem pokoleń przed powstaniem cesarstwa, przed Drakonem, to tutaj zasiano nasiona przyszłej finezji. Jeshavis, dwukrotnie żonata z Synami Zdrady, dwukrotnie owdowiała, nasz pierwszy wódz, urodzona wśród nas, która władała tym, co stać się miało prawdziwym Orlais – gdzie czcimy wiarę i piękno poświęcenia, ze sztyletami dobrze ukrytymi, ale zawsze pod ręką.

To prawda, że wiele zawdzięczamy Synom Zdrady, gdyż byli narzędziami porzuconymi potem przez mistrzynię. Niech inni przypisują sobie zasługi za narodziny państwa. Jeshavis nie przypisywała sobie niczego, a dała nam Grę.Tekst ten to przetłumaczony fragment Oer Gyðja Jethvis, znacznie uromantycznionej relacji o pierwszej gyðja, inaczej żeńskim wodzu, z połączonych plemion Ciriane z Orlais. Region i zamieszkujące go ludy zjednoczyły się później pod rządami Drakona tworząc współczesne państwo Orlais. Za rządów Maferata i jego synów wiele odrębnych kulturowo społeczności połączono przymusowo, rzekomo w celu stworzenia bardziej skutecznej bariery przeciwko potencjalnemu powrotowi Tevinteru i jego prób podboju. Skutki tej relokacji można nadal obserwować w wielu tradycjach Orlais, Nevarry i Wolnych Marchii.

— Fragmenty zebrane przez Philliama, Barda!
Advertisement