Dragon Age Wiki
Advertisement

Analizując motywy, nie ograniczajmy się do synów zdrajcy, bo po nich władzę nad młodym Orlais objęła Jeshavis, żona dwóch z nich. Przyjrzyjmy się faktom.

Dumna córka narodu cyreańskiego, wybrana przez Isorata na żonę. To jej zdolności dały mu moc jednoczenia. Rozważmy, czego była świadkiem, gdy konsolidował się jej lud. Zawsze przedstawiano ją ze smutnym wyrazem twarzy, ale jeśli wraz z początkiem naszego narodu narodziła się też Gra? Spróbujmy ocenić czyny Jeshavis nie jako żony-własności męża, ale suwerennej jednostki. Jak będą się przedstawiać z takiej perspektywy?

Najpierw Jeshavis jako ofiara. Isorat, podobno okrutnik, rozbija klany pchany żądzą władzy. Jego brat, Verald, wygnany z powodu swych machinacji w młodej Nevarze, zwraca się do pogrążonej w smutku żony z obietnicą obrania nowej drogi. Między braćmi wybucha rywalizacja, w której triumfuje Verald, domagając się następnie ręki Jeshavis. Kolejny Fereldeńczyk łasy na władzę. Mija dekada i z nieśmiałej ofiary Jeshavis zmienia się w przywódczynię ludowego buntu przeciwko synowi zdrajcy.

Jeshavis jako suwerenną jednostką kieruje dużo starsza rywalizacja, nienawiść nie tylko do Tevinteru. Kiedy uwaga Isorata skupiona jest na innych sprawach (problemach osobistych czy może budowie narodu, który podołałby wrogom jego ludu?), Jeshavis zaprasza zgnębionego brata i nastawia go przeciwko bratu zaradnemu. Godząc się zostać żoną zwycięzcy, Jeshavis zasiewa ziarno buntu wśród tych, którzy pamiętają, jak ich ziemie zostały zdobyte niecałe pokolenie wcześniej.

Obaj bracia oddają władzę w jej ręce, by rządziła jako gyðja[1]. Czy rządy ofiary nie powinny być jednak pełne niepewności? Jeshavis sprawowała władzę przez 42 lata. Kraj nie cofnął się w rozwoju, lud nie próbował dokonać zemsty. Jeshavis udało się go oswoić.

Jeśli cele Isorata były samolubne, a Jeshavis próbowała odwrócić ich skutki, to Orlais narodziło się z klęski ich obojga. Jeśli jednak Isorat postępował zgodnie z wolą ojca, a Jeshavis pragnęła zemsty, jesteśmy narodem dwóch sukcesów. Dwoje rodziców w opozycji do siebie, działających jako partnerzy.

— Fragmenty dzieła Historia inaczej: Przekazy z serca nieczystych zmian autorstwa Philliama Barda!

Powiązane wpisy[]

Przypisy

  1. W języku islandzkim i farerskim słowo „gyðja” oznacza „bogini”, nie wiadomo jednak, w jakim dokładnie kontekście zostało użyte w Dragon Age.
Advertisement