Dragon Age Wiki
Advertisement
Dragon Age Wiki

Imperium w płomieniach.

Pierwsza Plaga spustoszyła Imperium Tevinter. Oprócz zniszczeń spowodowanych przez mroczne pomioty, obywatele Tevinteru musieli stawić czoła także temu, że zwrócili się przeciw nim ich właśni bogowie. Dumat, Dawany Bóg znany niegdyś jako Smok Ciszy, powstał, żeby uciszyć świat, a inni Dawni Bogowie, mimo rozpaczliwych błagań o pomoc, nie zrobili nic, żeby temu zapobiec. Obywatele Imperium zaczęli kwestionować swoją wiarę, mordować kapłanów i palić świątynie, żeby ukarać bogów za to, że ci nie przyszli im z pomocą.

W tamtych czasach, mimo zniszczeń spowodowanych przez Pierwszą Plagę, Imperium obejmowało swym zasięgiem praktycznie cały znany świat. Graniczyło z barbarzyńskimi plemionami i było dobrze przygotowane na najazdy i ataki z zewnątrz. Tak się jednak składa, że historia upadku Imperium rozpoczyna się w jego granicach.

Ludy zamieszkujące najdalej na północ i wschód wysunięte tereny Imperium powstały przeciwko swym potężnym władcom. Magistrowie Tevinteru przyzwali demony, żeby z ich pomocą położyć kres tym niewielkim rebeliom. Płonące ciała zabitych pozostawili jako przestrogę dla tych, którzy ośmieliliby się buntować. Imperium zaczęło rozpadać się od wewnątrz, a masy rozwścieczonych i rozczarowanych obywateli dokonały tego, czego wrogie armie nie były w stanie zrobić przez całe stulecia. Jednakże magistrowie wierzyli w swoją moc i nie przyjmowali do wiadomości, że po tym, jak przeżyli Plagę, mogliby zginąć z ręki własnych poddanych.

Nawet po odparciu Plagi Tevinter dysponował armią potężniejszą niż jakikolwiek inny kraj w Thedas. Problem polegał na tym, że armia ta była rozproszona, a jej morale słabło. Sytuacja Tevinteru była tak fatalna, że barbarzyńcy Alamarri, których klany i obozy rozsiane były po całej Dolinie Fereldeńskiej na południowo-wschodnich rubieżach Imperium, po wielu latach ucisku rozpoczęli kampanię mającą na celu nie tylko wyzwolenie swych własnych ziem, ale także zniszczenie potężnego Imperium.

Przywódcami tej świętej kampanii byli potężny wódz barbarzyńców, Maferat, oraz jego żona Andrasta. Ich marzenia i ambicje miały już na zawsze odmienić oblicze naszego świata.

Fragment Opowieści o zniszczeniu Thedas autorstwa brata Genitivusa, uczonego Zakonu

Zobacz też[]