Dragon Age Wiki
Advertisement

Zwiadowcy meldują o aktywności nietypowej dla zachowań wilkowatych.

Wyłom i szczeliny, które wywołuje, spowodowały bezprecedensowe zakłócenia Zasłony. Takie zmiany w środowisku mogą doprowadzić do wystąpienia nienaturalnej agresji. Jeśli istotnie tak jest, nie potrafię stwierdzić, jak daleko rozprzestrzeniają się takie zmiany. Na ile wilków wpływa ta nierównowaga w przyrodzie? Jakie zagrożenie stanowi dla odpornych członków stada? Dla lokalnej populacji?

— Raport przesłany Poszukiwaczce Pentaghast przez Minaeve, magiczną uczennicę i badaczkę Inkwizycji

Materiały badawcze[]

Opracowano: Zwiększenie obrażeń przeciwko bestiom

Advertisement