Dirthamen i Falon’Din są przedstawieni w dalijskich legendach jako nierozłączne bliźnięta. Urywki elfich opowieści z czasów po upadku Arlathanu – przetłumaczone na tevinterski i niedawno użyczone naszemu światłemu uniwersytetowi – wspominają o nich jako o „bliźniaczych duszach”, nie mówiąc nic o pokrewieństwie rodzinnym. Najstarsze opowieści w ogóle nie wspominają o nich wprost, nazywając Falon’Dina „cieniem Dirthamena”, a Dirthamena „odbiciem Falon’Dina”.

Znane nam strzępki wiedzy sugerują, że nie była to romantyczna relacja, lecz wykraczała ona poza najsilniejszą przyjaźń. Legendy o Dirthamenie i Falon’Dinie mogły stanowić alegorię skomplikowanych elfich związków, do których zrozumienia brakuje nam kontekstu.

— Fragment Traktatu o pogańskich i heretyckich zwyczajach elfów pióra Senallena Taverniera z Uniwersytetu w Orlais, zamówionego przez cesarzową Celene
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.