FANDOM


Kasta szlachciców

Kasta szlachciców – najbardziej uprzywilejowana i elitarna kasta krasnoludzkiego społeczeństwa, składająca się z rodziny królewskiej i licznych rodów szlacheckich.

Charakterystyka Edytuj

Według krasnoludzkiej legendy, protoplastą kasty szlachciców był Bloadlikk, jeden z siedmiu braci będących bohaterami starożytnego poematu. Jako najmłodszy i najmądrzejszy spośród nich mianowany został królem, a jego dzieci utworzyły kastę szlachecką.

Kasta szlachciców składa się z licznych rodów, będących połączeniem rodzin szlacheckich, które z reguły połączone są więzami krwi. Większość rodów szlacheckich utworzonych została przez Patronów, jednak niektóre powstały poprzez wyniesienie rodziny z klasy wyższej, nie mającej szlacheckich korzeni, głównie wywodzących się z kasty wojowników lub kowali. W dawnych czasach rody zwyczajowo posiadał własne thaigi rozsiane po całym Thedas, z reguły nazywanych od ich nazwiska, jednak prawie wszystkie zostały stracone na rzecz mrocznych pomiotów.

Szacunek, jakim darzy się ród szlachecki, jest proporcjonalny do jego wieku i osiągnięć. Przynależność do szlachty nie jest jednak równoznaczna z majętnością, dlatego zdarza się, że ubożsi szlachcice wżeniają się w nieszlacheckie, ale zamożne rody, zdobywając ich bogactwo, a przy okazji podnosząc prestiż rodziny swojej żony lub męża. Domy szlacheckie albo ważni szlachcice bardzo często są mecenasami pomniejszych domów lub rodzin, jak również rzemieślników i utalentowanych wojowników biorących udział w Próbach. Relacja ta jest korzystna dla obu stron, ponieważ kiedy ktoś objęty mecenatem zyskuje uznanie, przyczynia się to również do zwiększenia prestiżu jego mecenasa.

Sekundanci Edytuj

W walce szlachetnie urodzonym towarzyszom często towarzyszy inny krasnolud, będący ich sekundantem, nie wiadomo jednak, czy zwyczaj ten istnieje również w innych kastach. Walka w parach jest tradycją krasnoludzkiego społeczeństwa i sięga początków imperium krasnoludów, kiedy to Kiotshett walczył jako sekundant króla Bloadlikka. Sekundanci mogą być również kimś w rodzaju osobistego ochroniarza i towarzysza, pełniąc funkcję prawej ręki szlachcica. Jeżeli sekundant jest nieobecny, żeby wspomóc swojego zwierzchnika, tymczasowo może zostać zastąpiony innym krasnoludem.

Do znanych krasnoludów, którzy służyli jako sekundanci, należą:

Rodzina królewska Edytuj

Herb Aeducanów

Herb Aeducanów

Rodzina królewska znajduje się na samym szczycie kasty szlacheckiej, decydując o życiu społeczeństwa i ciesząc się olbrzymią władzą i przywilejami nie tylko wśród własnej kasty, ale i całego Orzammaru. Król bądź królowa piastują funkcję dożywotnio, podobnie jak członkowie Zgromadzenia, chyba że z jakiegoś powodu zostaną usunięci lub zastąpieni. Jako władca, monarcha w teorii sprawuje władzę nad wojskami Orzammaru, jednak w rzeczywistości wydaje on tylko rozkazy rodom wojowników, które poprzysięgły mu wierność. Władca może jednak powiększyć swoje wojska, mianując generałami przedstawicieli innych rodów szlacheckich, tym samym zyskując dla siebie zaprzysiężonych im wojowników. Monarcha sprawuje również bezpośrednią kontrolę nad Legionem Umarłych.

W czasach obecnych władza monarchy trzymana jest w ryzach przez Zgromadzenie, wybierających nowych władców, którzy zazwyczaj wywodzą się z jego szeregów. Chociaż król włada Orzammarem, musi zyskać poparcie lordów zasiadających w Zgromadzeniu, żeby utrzymać się przy władzy, ponieważ może – a zdarzało się tak już w przeszłości – zostać odwołany z piastowania funkcji monarchy. Niepopularnym królom i ich potomstwu przypina się łatkę niezdolnych do sprawowania władzy, a tytuł króla przechodzi na przedstawiciela innego rodu. Chociaż władzami są zazwyczaj mężczyźni, zdarzało się, że Zgromadzenie wybrało królową.

Zgromadzenie Edytuj

Lordowie i lady z rodów szlacheckich mogą zasiadać w Zgromadzeniu. Krasnoludy takie znane są jako deszirowie, co można przetłumaczyć jako „lord zgromadzenia”. Czasami nazywani są, zapewne ironicznie, „panami głębin”. Podczas Piątej Plagi w Zgromadzeniu zasiadało osiemdziesięciu deszirów z najbardziej wpływowych rodów w mieście. Prawo do zabierania głosu w zgromadzeniu mają jednak jedynie te rody szlacheckie, które wśród przodków miały deszir, generała albo Patrona, wobec czego liczba członków może się zmieniać. W Zgromadzeniu nie mogą zasiadać przedstawiciele innych kast.

Żeby zostać członkiem Zgromadzenie, przede wszystkim musi zwolnić się miejsce, zazwyczaj poprzez śmierć lub rezygnację obecnego członka. Aktywny członek Zgromadzenia nominuje wtedy kandydata na wakat, który musi zostać zaakceptowany co najmniej jedną trzecią głosów. Rezygnacje są jednak rzadko spotykane, ponieważ deszirowie – podobnie jak monarchowie – sprawują swoje funkcje dożywotnio.

Znane rody szlacheckie Edytuj

Lista ułożona jest w porządku alfabetycznym. Rody, których aktualny status jest nieznany, oznaczono kursywą.

Ważni szlachcice Edytuj

Główny artykuł: Kategoria:Kasta szlachciców

Przypisy

 1. Ród może wygasnąć, jeżeli podczas zadania Quest-Początek Patronka swego rodu Strażnik zdecyduje się zabić Brandę.
 2. Członkini tego rodu wspominana jest w zadaniu Quest-Początek Egzotyczne metody.
 3. Ród ten zostanie utworzony, jeżeli Strażnik był z pochodzenia krasnoludem plebejuszem i przeżył Piątą Plagę.
 4. 4,0 4,1 Ikona kodeksu DAP Kodeks: Klucze do miasta
 5. Ostatni członek Ferlandów dobrowolnie dołączył do Legionu Umarłych. Ze względu na jego wielkie poświęcenie, jak i szlacheckie pochodzenie, Legion może zostać uznany za pomniejszą szlachtę, jeżeli wykonane zostanie zadanie Quest-Początek Martwa kasta.
 6. Patrz: Patron.
 7. Ród ten może wygasnąć, jeżeli królem zostanie Bhelen Aeducan, który nakaże zabicie wszystkich pozostałych przy życiu Harrowmontów.
 8. W pochodzeniu krasnoludzkiego plebejusza Rica Brosca wspomina o lordzie Rousten, będącym członkiem tego rodu. Varrick pracuje w starym thaigu Rousten, będącym prawdopodobnie starożytną siedzibą Roustenów.
 9. Ród Ortanów zostanie przywrócony, jeżeli Strażnik pomoże Orcie udowodnić, że wywodzi się z niego.
 10. Chociaż Tethrasowie żyją, ich ród szlachecki wygasł, kiedy zostali wygnani na powierzchnię.
 11. O wyginięciu tego rodu wspomina się we wpisie Ikona kodeksu DAP Kodeks: Pochwała skromnego bryłkowca.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.