Dragon Age Wiki
Advertisement
Dragon Age Wiki

Szczycimy się bogatą tradycją - pamiętaj, że Thedas ma początek w Tevinterze.

Dorian Pavus, Dragon Age: Inkwizycja

Imperium Tevinter – najdłużej istniejące ludzkie państwo w Thedas, rządzone przez potężną magokrację. Przywódcy Imperium nazywani są magistrami, a na ich czele stoi archont.

W zamierzchłych czasach potęga Imperium była niezachwiana, a jego granice rozciągały się wzdłuż niemalże całego kontynentu. Obecnie jest jedynie cieniem swojej dawnej świetności – tak pod względem wpływów, jak i rozmiarów – wciąż jednak pozostaje dość znaczącym graczem na scenie politycznej.

Historia[]

Gdy ludzie przybyli do Thedas, po kontynencie rozeszło się kilka plemion, jednak to Tevinterczycy zasiedlający portowe miasto Minratus stali się najbardziej wpływowi. Krainą początkowo rządziła dynastia królewska. Kręgi Maginów, która założyła Trybunał Magistrów skłądający się z najbardziej utalentowanych magów, Magisterium, debatując w Minratusie zdecydowało usankcjonować magię w królestwie.

W roku -1195 Starożytności (0 IT), pierwszy lord magister dynastii tevinterskiej, Darinius, przejął władzę jako pierwszy archont i założył Imperium, czyniąc magistrów jego arystokracją. Mężczyzna był pierwszym człowiekiem, któremu powiodło się nawiązanie sojuszu z krasnoludami z Kal-Sharok i rozpoczął na wyłączność handel z nimi. W tamtym czasie w Tevinterze założone zostało krasnoludzkie poselstwo zwane Ambassadorią, która doradzała tevinterskim przywódcom i zarządzała handlem pomiędzy Imperium a krasnoludzkimi królestwami. Archont Thalsian, jeden z pierwszych magistrów, twierdził, że nawiązał kontakt z Dawnym Bogiem Dumatem, aby nauczyć się magii krwi, której użył, aby ogłosić się władcą imperium. Wzniósł świątynie mające na celu czczenie smoków, które w Imperium stały się symbolem potęgi. Utworzył rządzącą klasę altusów, znanych także jako „Magistrowie”, zaś jego ulubieńcy założyli szlachetne rody, przez tysiąclecia rządzące imperium.

Chociaż początkowo ludzie żyli w pokojowych stosunkach z elfami, z czasem zaczęły rosnąć niepokoje, jako że elfy zaczęły unikać kontaktu z ludźmi, wskutek czego Imperium w roku 214 IT wypowiedziało im wojnę. Sześć lat później, magistrowie najechali miasto Arlathan, ojczyznę elfów, i zniszczyli je wykorzystując magię krwi, zaś ocalałe elfy po raz pierwszy zostały niewolnikami w ogóle. Magistrowie nauczyli się od elfów wykorzystywać lyrium, aby wchodzić do Pustki, przyczyniając się do stworzenia umiejętności, która wkrótce zdominowała państwową infrastrukturę. Korzyść taka nastąpiła kosztem wyniszczenia kultury elfów[1].

Poszerzając swoje wpływy Imperium podbiło większość Thedas – po Ferelden na południu i Rivan na wschodzie – brutalną siłą podporządkowując sobie miejscowe plemiona. Rozpoczęto budowę Traktu Imperialnego mającego łączyć wszystkie podbite ziemie i ułatwić handel, jednak w związku z upadkiem Imperium przedsięwzięcie nigdy nie zostało ukończone. W latach 620-640 IT trwała olbrzymia wojna domowa, kiedy dwóch najbardziej wpływowych magistrów toczyło spór o wolny tron archonta, grożąc rozdziałem imperium. Chociaż ostatecznie przywrócono porządek, wydarzenia te stały się początkiem końca złotego wieku Imperium.

W roku 800 IT grupa magistrów, poświęcając setki niewolników i zużywając dwie trzecie zapasów lyrium zgromadzonych w Imperium w celu uzyskania boskości, weszła fizycznie do Pustki, z której powróciła jako pierwsze mroczne pomioty. Przez blisko dwieście lat Pierwsza Plaga dowodzona przez arcydemona Dumata pustoszyła Imperium, ograniczając jego potęgę, co dodatkowo wzmacniały niepokoje społeczne. Pomioty zostały ostatecznie pokonane przez założoną do tego celu organizację Szarych Strażników. Od tamtej pory, starożytni magowie Tevinteru byli obwiniani za stworzenie mrocznych pomiotów i rozpoczęcie Plagi. Nieświadomie również podłożyli podwaliny pod przyszłą wiarę Zakonu, który po swoim powstaniu, zaczął głosić, że magistrowie próbując wejść do Złotego Miasta, uczynili je czarnym. Od tamtej pory, Tevinter oficjalnie wypiera tę wersję uznając, że pomioty istniały od zawsze i nie ma żadnego powiązania między magistrami i Plagą.

Poważnie osłabione Imperium, którego słabości zostały obnażone przed światem, dotknięte zostało przez pierwsze Święte Marsze prowadzone przez Andrastę i jej męża Maferata, którzy w roku 1020 IT sprowadzili z Fereldenu armie barbarzyńców mające zniszczyć imperium. W miastach całego państwa wybuchały powstania elfów wspierających Andrastę, wzmacniając zagrożenie ze strony nadciągającej fereldeńskiej armii. Po czterech latach rebelia została stłumiona, a Andrasta i jej generałowie publicznie straceni. W roku 1035 IT archont Hessarian, rządzący w czasie buntu Andrasty, przyjął wiarę w nią i wyjawił, że została zdradzona przez Maferata.

W latach 1050-1120 IT rozpoczęła się wojna mająca na celu odłączenie się Rivanu od Tevinteru, co odwróciło uwagę Imperium od odzyskania Wolnych Marchii. Wschodnie miasta Wolnych Marchii wspomogły Rivańczyków, a w roku 1117 IT, po bitwie pod Temerin, Imperium porzuciło Rivan.

Po założeniu Zakonuu w roku 1195 IT, na całym kontynencie zaczął szerzyć się kult andrastański, co przyczyniło się do wyraźnego osłabienia wpływu Tevinteru. Południowa część Imperium podzieliła się, północna pozostała zjednoczona. Ostatecznie magistrowie przyjęli Zakon, ale na własnych warunkach.

W roku 3:87 Wieku Wież Imperium oddzieliło się od andrastańskiego Zakonu, zakładając Zakon Imperialny pod wodzą maga, Boskiego Valhaila. W Wieku Mroku i Wieku Świętych, kiedy napięcia pomiędzy Zakonem orlezjańskim a imperialnym przybrały na sile, Boskie zorganizowały kilka Świętych Marszów przeciwko Tevinterowi. W odwecie za przypuszczenie przez Orlais ataków na swoje granice, Tevinter odmówił udzielania pomocy Thedas, kiedy w roku 5:12 Świętych rozpoczęła się Czwarta Plaga.

W roku 6:30 Stali Thedas zaatakowane zostało przez qunari, w wyniku czego Tevinter utracił sporą część swoich ziem. Zdeterminowane, żeby odzyskać utracone ziemie, w Wieku Burzy Imperialny Zakon wraz z Zakonem w Orails rozpoczęli Nowe Święte Marsze, trwające w latach 7:25-7:85. Imperium nie podpisało traktatów llomeryńskich, na mocy których pozostałe narody zakończyły wojnę z qunari, w związku z czym Tevinter i qunari w dalszym ciągu pozostają w stanie wojny, zmagając się o dominację nad północnym Thedas. Obecnie obie frakcje walczą na Seheronie.

W roku 7:34 Burzy władza powoli zaczęła wracać z powrotem w ręce magów, kiedy na nowego archonta wybrany został pochodzący bezpośrednio z Kręgu Nomaran, co naruszyło prawo zakazujące zasiadania magom w rządzie.

Polityka i władza[]

W Imperium Tevinter panuje magokracja. Potężni, wybitni magowie tworzą władzę ustawodawczą znaną jako Magisterium. Rządzący spędzają prawie tyle samo czasu na angażowaniu się w skomplikowane, polityczne intrygi, by udowodnić swoją wyższość nad innymi, co na podejmowaniu decyzji dla dobra kraju. Ustrój państwa opiera się również ściśle na dziedziczeniu tytułów i pozycji[2].

Archont[]

Główny artykuł: Archont

Archont jest najwyższym magiem - władcą Imperium Tevinter, który posiada prawo do zanegowania nowych członków Magisterium i uchwalanych przez nich praw. Przed swoją śmiercią, wyznaczał innego maga, który stawał się jego następcą. Jeżeli jednak, najwyższy mag nie wyznaczył nikogo, wówczas robiło to za niego Magisterium. Zmieniło się to podczas Wieku Czarnego, kiedy magowie z Zakonu i magistrowie, stracili prawo do pretendowania na stanowisko archonta[2].

Magisterium[]

Główny artykuł: Magisterium

Magisterium zrzesza elity spośród magów w Imperium Tevinter, które regularnie spotykają się na obradach, by decydować o losie państwa i jego prawach. To szczególni magowie, którzy dziedziczą swoje tytuły i przywileje. Wchodzą w skład wielkich tevinterskich rodów. Członkowie Magisterium uchwalają różnego rodzaju prawa i ściśle podlegają archontowi, który podejmuje ostateczną decyzję. Nowych magistrów wedle własnego uznania może mianować urzędujący archont[2].

Kultura i społeczeństwo[]

W kulturze Tevinteru magia i moc stanowią prawo, a przywódcy magów są nazywani magistrami, posiadając wielką władzę, którą mogą wykorzystywać wedle własnego uznania. Miasta są zamkniętymi społecznościami, które prawdopodobnie mają zapewniać edukację i doskonalić talenty. Od zawsze, Imperium Tevinter postrzegało resztę Thedas jako dzikusów, którym brakuje szacunku dla tradycji oraz respektowania autorytetów.

Smoki zajmują w Tevinterze znaczące miejsce, zdobiąc wszystko - od starożytnej sztuki i architektury, po nowoczesne budynki publiczne. Dawni Bogowie starożytnych magistrów, byli przedstawiani również jako smoki i nawet gdy ich kult został wykluczony przez wiarę w Stwórcę, smok pozostał symbolem definiującym Imperium Tevinter[1]. Na cześć Dawnych Bogów, Tevinterczycy wznosili ogromne posągi.

W Tevinterze istnieje potężna klasa urzędników państwowych i dowódców Legionistów. Oprócz tego, można wymienić klasę kupiecką, biedaków, których jest więcej niż mieszkańców dowolnego kraju w Thedas. W społeczeństwie rejestrowani są również powszechnie szanowani i zagadkowi złodzieje nazywani praesumptorami.

Wielkie tevinterskie rody płodzą dzieci w sposób wyważony. Dobierają osobników z pożądanymi cechami, starając się uzyskać ich najwięcej w potomku. Małżeństwo może nawet sobą gardzić, ponieważ istotność genów przewyższa wszelkie osobiste pobudki i wartości wyższe. Jedną z pożądanych cech jest na przykład posiadanie talentu magicznego, pochodzenie z wysoko postawionej klasy. Jeżeli nie pochodzi się z właściwej rodziny, można nie mieć żadnej władzy lub nawet zostać niewolnikiem. Jednak idea, że każdy może być magiem, obłaskawia masy. Z tego powodu, w Imperium Tevinter krąży wiele legend w stylu od zera do maga bohatera, więc ludzie nie tracą nadziei, że pewnego dnia ich potomek zostanie magiem[3].

Według Tevinterczyków, magia krwi sama w sobie nie jest niebezpieczna. Nie widzą nic złego w wykorzystaniu własnej krwi lub ochotnika. Perspektywa jednak zmienia się, kiedy dochodzi do ofiar i wzywania demonów. Nie robi się tego oficjalnie, a za zamkniętymi drzwiami. W przeszłości, templariusze wszczynali dochodzenia na ten temat, ale zawsze komuś wydawało się to zbyt uciążliwe i szybko zamykano sprawę, bez jej rozwiązywania.

Podziały klasowe[]

Społeczeństwo w Tevinterze jest podzielone na 4 odrębne klasy z czego dwie są magiczne, a pozostałe niemagiczne. W obrębie klas magicznych można wymienić altusów oraz laetanów. Natomiast resztę stanowią soporati oraz niewolnicy nazywani liberati i servus publicus.

Altusi[]

To warstwa wyższa. Rodziny wywodzące się od śniących, czyli pierwszych proroków Dawnych Bogów.

Dorian Pavus, Dragon Age: Inkwizycja

Tego rodzaju klasa społeczna jest dobrze urodzona. Magowie są potomkami tevinterskich, starożytnych śniących, o których mówiło się, że potrafią nawiązać kontakt z Dawnymi Bogami w Pustce. Mimo, że panteon został zdominowany przez wiarę w Stwórcę, magiczne rody nadal są szanowane, a ich członkowie stanowią górną warstwę tevinterskiej szlachty. Altusami można nazwać bardzo wielu magów w Imperium Tevinter[4].

Przez pewien czas, altusi byli znienawidzeni za swoją rolę w wywołaniu Pierwszej Plagi. W wyniku swoich działań, z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych przywódców, stali się mrocznymi pomiotami. Na przestrzeni wieków, klasa zdołała odbudować swoją zszarganą reputację i ponownie zająć swoje miejsce na szczycie społeczeństwa Imperium Tevinter[4].

Laetanie[]

Mag, który nie jest altusem, to laetan. Warstwa niższa.

Dorian Pavus, Dragon Age: Inkwizycja

Źródło klasy stanowią magowie urodzeni w rodzinach bez szczególnej historii magii lub takich, które praktykują magię od pokoleń, lecz nie mogą zidentyfikować swoich przodków wśród starożytnych śniących. Wielu laetan jest znanych z zaciekłej walki o władzę, w której muszą udowodnić swoją wyższość nad altusami. Jedna trzecia archontów była w historii laetanami[4].

Soporati[]

Jeśli w ogóle nie jesteś magiem, jesteś soporati.

Dorian Pavus, Dragon Age: Inkwizycja

Soporati czyli „śpiący” lub „cała reszta”, są obywatelami pozbawionymi zdolności magicznych. Mimo, że jest ich znacznie więcej, muszą spełniać każdą zachciankę magów. Wielu z nich nie cierpi swojego położenia, żyjąc z nadzieją, że ich dzieci będą posiadać magiczne zdolności.

Soporati są uznawani za „zwykłych mieszkańców Tevinteru. Mogą posiadać majątek i służyć w wojsku. Wielu z nich to kupcy, a sami nie mają bezpośredniego wpływu na sprawy rządowe i nie mogą awansować ponad rangę matki lub ojca w Zakonie Imperialnym. Kiedy mag rodzi się w rodzinie soporati, wtedy całościowo wchodzi w skład laetanów, zyskując nowy prestiż w Tevinterze. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju klasa jest przychylnie nastawiona do magów. Między nimi wciąż utrzymują się konflikty i dochodzi do starć[4].

Niewolnictwo[]

Niewolnictwo jest w Imperium Tevinter czymś powszechnym. Nie kwestionuje się go w żaden sposób. Nawet niewolnicy nie są skłonni dążyć do uzyskania wolności, ponieważ nie znają innego życia. Niewolnicy nie są zamykani i izolowani od reszty - mogą się sprzedać. Będąc niewolnikiem, można zyskać szacunek, wygody, a nawet wesprzeć własną rodzinę. Bywa jednak, że niewolnicy są źle traktowani[3].

Edukacja[]

W Tevinterze Kręgi Maginów nie funkcjonują jako więzienia, stanowiąc ograniczenie dla magów. To prestiżowe akademie.

Templariusze również odbywają swoją służbę, lecz nie blokują żadnych zaklęć. Stanowią jedynie siłę wojskową Imperium Tevinter i nie nadzorują magów w sposób tak ścisły, jak robi się na południu. W kwestii magii, pilnują tylko, by nie była nadużywana, lecz zajmują się wyłącznie osobami, które są słabe lub wypadły z łask. Głównie egzekwują orzeczenia Magisterium[3].

Rody w Tevinterze są jego bardzo istotnym elementem. Młodzi magowie uczą się o tym już w dzieciństwie, pod czujnym okiem surowych niań.

Religia[]

W Imperium Tevinter respektuje się Zakon Imperialny. Kluczowym przedstawicielem religijnym jest Boski, na południu nazywany „Czarnym Boskim”. Dla Tevinterczyków, kobieta zasiadająca na Słonecznym Tronie jest tylko prowincjonalną uzurpatorką.

Według nauk Zakonu Imperialnego, Andrasta była śmiertelniczką, czarodziejką. Natomiast na południu wierzy się, że to oblubienica Stwórcy, która zasiada u jego boku. Tevinterczycy wolą wierzyć, że kobieta była zwykłym człowiekiem, bez boskiego pochodzenia. Między innymi z tego powodu, w Imperium Tevinter wybiera się wyłącznie mężczyznę na Boskiego, co spotyka się z dezaprobatą Zakonu na południu. Niektóre kobiety, wchodzące w skład Magisterium obruszają się, bo nie widzą powodu, dla którego kobieta nie mogłaby zasiadać na Słonecznym Tronie[3].

Ciekawostki[]

  • Imperium Tevinter może być wzorowane na Cesarstwie Rzymskim, szczególnie w epoce bizantyńskiej (rozłam religijny, system społeczny, niewolnictwo, upadek dawnej świetności w następstwie krucjat).
  • W angielskiej wersji językowej zarówno Orlais, jak i Tevinter nazywane są „imperiami”, przy czym Orlais nazywane jest z angielska Empire, podczas gdy w nazwie Tevinteru użyto łacińskiego Imperium.
  • Zgodnie z opowieścią Doriana, tevinterscy magowie kojarzą małżeństwa kierując się eugeniką.
  • Istnieje wiele niedorzecznych opowieści na temat Tevinteru. Według jednej z nich, nad Minratusem latają świnie[3].

Zobacz też[]

Przypisy

  1. 1,0 1,1 wot1wot1 Praca zbiorowa, „Dragon Age: The World of Thedas Volume 1”, 2013 rok, s. 75.
  2. 2,0 2,1 2,2 wot1wot1 Praca zbiorowa, „Dragon Age: The World of Thedas Volume 1”, 2013 rok, s. 76.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 daidai BioWare, „Dragon Age: Inkwizycja”, 2014 rok, rozmowa z Dorianem Pavusem w Azylu.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 wot1wot1 Praca zbiorowa, „Dragon Age: The World of Thedas Volume 1”, 2013 rok, s. 77.
Advertisement