Dragon Age Wiki
Advertisement

Fala przestępstw - zadanie poboczne pojawiające się w Dragon Age: Początek.

Przydział[]

Zadanie można przyjąć przez rozmowę ze Slimem Couldrym na dzielnicy targowej w Denerim. Jeden z jego wspólników dostrzegł u Strażnika potencjał w byciu zręcznym i przebiegłym, w związku z czym prosi on o pomoc w pozbawieniu paru szlachciców ich majątku.

Bohater musi posiąść talent kamuflażu bądź umiejętność kradzieży, aby Slim Couldry się pojawił. Mężczyzna zaoferuje Strażnikowi dwa typy zleceń: łupieskie oraz kieszonkowe. Można odmówić obu, zgodzić się na jeden lub na oba. Gdy robota będzie skończona, Couldry będzie miał na ten temat coś do powiedzenia, po czym zaoferuje następną pracę, o ile okoliczności na to pozwalają. Jeśli nie, powie bohaterowi, iż wciąż pracuje nad nowym zadaniem i zaleci wrócić do niego później.

Notka: Idealne rozwiązanie misji zakłada posiadanie przez Strażnika zdolności kamuflażu i kradzieży celem ukończenia wszystkich ośmiu zleceń. Jednak, jeśli posiada się jedynie umiejętność kradzieży, oba typy zleceń mogą zostać przyjęte, gdy się powie Couldry'emu, że chce się wykonać je wszystkie. W takim wypadku wystarczy używać towarzyszy do kolejnych misji.
Notka: Jeśli nie rozmawiano z Couldrym przed końcem zjazdu możnych, zniknie on, a zadanie będzie niedostępne.

Opis przejścia[]

Aby znaleźć Slima, trzeba skierować się w stronę Zakonu na dzielnicy targowej Denerim. Stoi on obok domu Goldanny (stojąc bezpośrednio przed drzwiami, mężczyzna będzie na lewo). Gdy się z nim porozmawia, zażartuje on, po czym przejdzie do rzeczy oferując Strażnikowi, aby mu zapłacił, po czym zwróci mu się to w towarze, który wykradnie. Dostępnych zleceń jest osiem i są po równo rozdzielone między kradzieże i włamania.

Kradzieże[]

Pierwsza kradzież[]

Główny artykuł: Służka na targu

Strażnik musi ukraść woreczek z klejnotami od służki jednej szlachcianki na targu.

───────

Druga kradzież[]

Główny artykuł: Miecz sir Nancine

Strażnik musi ukraść drogi miecz sir Nancine przebywającej w Cudach Thedas.

───────

Trzecia kradzież[]

Główny artykuł: Klucz mistrza Tilvera

Strażnik musi ukraść klucz mistrza Tilvera, który otwiera dwie skrzynie na targu, zawierające wartościowe przedmioty.

───────

Czwarta kradzież[]

Główny artykuł: Korona teyrna

W trakcie zjazdu możnych Strażnik musi ukraść koronę Loghaina od jego seneszala w tawernie Pod nienażartym szlachcicem.

Włamania[]

Pierwsze włamanie[]

Główny artykuł: Nieobecna kochanka

Strażnik musi włamać się do pokoju lady Zofii w tawernie Pod nienażartym szlachcicem i ukraść jej  wartościowy dobytek.

───────

Drugie włamanie[]

Główny artykuł: Garść srebrników

Strażnik musi udać się do magazynu na targu i ukraść srebra przygotowywane do wysyłki do posiadłości arla Howe'a w Wysokożu.

───────

Trzecie włamanie[]

Główny artykuł: Prywatna kolekcja

Strażnik musi wejść do posiadłości banna Franderela i ukraść część z jego unikalnych obrazów.

───────

Czwarte włamanie[]

Główny artykuł: Łzy Andrasty (zadanie)

Po zjeździe możnych, Strażnik musi ukraść łzy Andrasty z posiadłości banna Franderela.

Rezultat[]

  • Całkowity koszt zleceń wynosi 15suweren 50srebrnik, a całkowity zysk to ponad 35suweren. Jednakże, zadanie nie wydaje się mieć żadnego wpływu na historię główną.
  • Po ukończeniu czwartej kradzieży, Slim wspomni, iż niektórzy ludzie zaczynają nazywać Strażnika "Ciemnym Wilkiem". Co więcej, w Dragon Age: Początek - Przebudzenie, Varel powie o "Ciemnym Wilku", że sprawił wiele kłopotów wśród szlachty. Jeśli zapis z Początku z ukończoną czwartą kradzieżą został zaimportowany, w tej rozmowie pojawi się opcja "(Kłamstwo) Ciemny Wilk? Nigdy o nim/niej nie słyszałem.". Jeśli Komendant Szarych spotkał osobę uważającą się za Ciemnego Wilka, będzie w rozmowie z nią opcja powiedzenia, iż jest się prawdziwym Ciemnym Wilkiem.
Advertisement