Poniżej znajdują się wskazówki dla edytorów Dragon Age Polska Wiki.

Poradnik edytora

Kiedy edytować

Wiki zachęca edytorów do edytowania zawsze, kiedy widzą oni, że artykuł wymaga poprawek. Nie obawiaj się edytowania – bez względu na to, czy zauważysz literówkę, czy w artykule brakuje sporej ilości danych. Projekt wymaga jednak większej skrupulatności w przypadku edytowania szablonów. Ich wygląd i układ zostały szczegółowo sprawdzone, dlatego skontaktuj się z administratorem, jeśli chcesz wprowadzić w nich większe zmiany.

Jakiego tonu i słownictwa użyć

Chociaż wiki nie wymaga od edytorów używania akademickiego słownictwa, artykuły mimo wszystko powinny być napisane w formalnym, encyklopedycznym tonie. W związku z tym nie używaj potocyzmów ani określeń żargonistycznych. Co więcej, nigdy pisz w pierwszej osobie.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku stylu.

Kiedy wprowadzić opis zmian

Za każdym razem, gdy wprowadzisz znaczącą zmianę w artykule, w polu „Opis zmian” podsumuj dokonane zmiany. Jeżeli zmiany są niewielkie (np. poprawienie literówek czy dodanie linków) wypełnienie pola nie jest wymagane, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wypełnić.

Kiedy się podpisywać

Zawsze podpisuj się pod swoimi wypowiedziami na forum czy w dyskusjach, używając czterech tyld (~). Nigdy nie podpisuj się pod artykułami.

Kiedy ostrzegać przed spojlerami

Na wiki nie zawsze używa się szablonów ostrzegających przed spojlerami, kiedy ujawniane są szczegóły fabuły. Zakładamy, że czytelnik jest świadomy tego, że przykładowo sekcja poświęcona opisowi przejścia zawiera takie informacje. Szablonu takiego używa się w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że czytelnik może nie spodziewać się informacji mogących zepsuć przyjemność z samodzielnego poznawania konkretnego tytuły. Przykładowo tła wielu postaci zamiast ogólników zawierają informacje, których nie przedstawiono dobrze w grze, więc czytelnik może się ich nie spodziewać.

Jak nazywać grywalne postaci

Zobacz: Dragon Age Polska Wiki:Poradnik stylu#Grywalne postaci

Co nie powinno znaleźć się w artykułach

Spekulacje

Jeżeli masz powody przypuszczać, że coś może zostać zawarte w zapowiedzianym tytule lub jeżeli coś nie zostało jasno wyjaśnione w kanonicznych tytułach, informacja taka poparta musi być wiarygodnymi źródłami, w przeciwnym razie zostanie ona usunięta jako spekulacja.

Komentarze

Jeżeli masz pytanie odnośnie strony albo komentarz odnośnie artykułu, nie zamieszczaj go bezpośrednio w artykule. Skorzystaj z forum lub strony dyskusji.

Modyfikacje

Linkowanie do fanowskich modyfikacji jest niedozwolone. Jedynym wyjątkiem są modyfikacje poprawiające błędy w grze, które można podlinkować, jeżeli w artykule znajduje się informacja o błędzie.

W momencie, gdy BioWare wyda oficjalny patch poprawiający błąd, należy usunąć odnośnik do fanowskiej modyfikacji i zamienić go na informację o tym, że błąd naprawiony został wraz z patchem.

Plagiaty

Bez względu na to, czy coś zostało opublikowane online, czy w formie drukowanej, nie kopiuj bezpośrednio słów autora. Zamiast tego wybierz z wypowiedzi najważniejsza informacje i zredaguj je tak, aby pasowały do stylu wiki. Pamiętaj o podaniu źródeł do takich informacji.

Dozwolone jest podawanie w formie dosłownego cytatu dosłownych wypowiedzi twórców gry wraz ze źródłem do nich. W przypadku gier czy książek dozwolone jest umieszczenie w sekcji „Opis” oficjalnego opisu produkcji – wraz ze źródłem i informacją, że jest to oficjalny opis.

Minimalne standardy

Postaci

Jeżeli postać z gry nie posiada żadnych interaktywnych dialogów bądź wypowiada nie więcej niż trzy zdania, hasło jej poświęcone przeznaczone jest do usunięcia.

Postaci historyczne uznawane są za warte posiadania własnego artykułu, jeżeli co najmniej jedno źródło dokumentuje ich czyny, a dostępne źródła pozwalają na dostarczenie rozsądnej ilości informacji o nich.

Rody

Rody posiadają własny artykuł jeżeli znani są co najmniej trzej jej członkowie, którzy dokonali czegoś znaczącego lub jeżeli w serii wzmiankowana jest rodzina, o której nie zebrano wystarczającej ilości informacji, żeby stworzyć artykuł poświęcony jednemu jej członkowi.

Nienabywalne przedmioty i wycięta zawartość

Można stworzyć artykuł poświęcony przedmiotowi, o ile nie pojawia się on wyłącznie w przerywniku filmowym lub nie używa go wyłącznie postać niezależna. Niedozwolone jest także tworzenie artykułów poświęconych przedmiotom, które grywalna postać nabyć może wyłącznie poprzez modyfikacje.

Tak.png Łyżka Opryszka
Nie.png Strój Duncana z Dragon Age: Początku
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.