PL.png Lista poradników dla edytorów Dragon Age Polska Wiki PL.png
Wskazówki dla edytorówPoradnik styluPolska nomenklaturaDodawanie obrazów

Poradnik stylu przedstawia standardy poprawnego formatowania artykułów na tej wiki. Zamieszczone tutaj porady mogą się zmienić, gdy będą wymagały tego okoliczności. Poradnik nigdy nie będzie w pełni odpowiedni do wszystkich sytuacji, tym niemniej w trakcie tworzenia i edytowania artykułów prosimy o stosowanie się do przedstawionych w nim porad.

Poniższy poradnik stanowi streszczenie najważniejszych zagadnień na wiki – bardziej rozbudowany poradnik dotyczący stylu znaleźć można na Wikipedii.

Nazewnictwo

Tworząc tekst poświęcony postaci, która w grze występuje np. jako „Lord X” czy „Sir Y”, artykuł nazwij „X” lub „Y”. Jeżeli postać podpisana jest tylko imieniem, ale przykładowo z kodeksu lub rozmów znane jest jej nazwisko, artykuł nazwij imieniem i nazwiskiem.

Z wielkiej litery zapisuj tylko pierwszą literę pierwszego wyrazu, chyba że artykuł dotyczy nazwy własnej – imienia, miejsca, nazwy unikalnego przedmiotu itd. Nazwy talentów, zaklęć, umiejętności i specjalizacji zapisujemy z małych liter (np. „wszyscy na pokład”, „mina zapalająca”, „dalijski parias”), za wyjątkiem występujących w nich słów stanowiących nazwy własne (np. „uciekinier z Tevinteru”, „natarcie Maferatha”, „krok w Pustkę”).

Tak.png Donall
Nie.png Sir Donall
Tak.png Dorian Pavus
Nie.png Dorian
Tak.png Łyżka Opryszka
Nie.png Łyżka opryszka
Tak.png Wielki miecz dwuręczny
Nie.png Wielki Miecz Dwuręczny
Tak.png Wprawa z dwiema broniami
Nie.png Wprawa z Dwiema Broniami

Zasady ogólne

Jedną z najważniejszych rzeczy podczas edytowania artykułów na wiki jest ich struktura. Struktura to potężne narzędzie, określające, jakie informacje otrzymuje czytelnik oraz w jakim momencie zostają mu one przedstawione. Wpływa na to, co edytorzy dodadzą, w jakim miejscu oraz jak mogą ująć to w słowa. Struktura artykułu może zarówno dostarczać czytelnikowi informacji, jak i dezorientować go. Dbaj o odpowiednią strukturę, a możesz napisać artykuł naprawdę dobrej jakości.

Układaj sekcje artykułu w strukturze hierarchicznej, niech będzie ona logiczna. Tam, gdzie to możliwe, postaraj się napisać wprowadzenia dla poszczególnych sekcji. Podobnie jak sam artykuł, sekcja powinna rozpoczynać się od wprowadzenia, które przejdzie w rozwinięcie tematu. Staraj się używać prostej struktury – zbyt wiele sekcji z reguły przyczynia się do nieczytelności artykułu.

Przede wszystkim dbaj o przejrzystość szablonu. Nie nadużywaj kursyw czy pogrubień. Następne paragrafy zawierają wskazówki, dzięki którym Twoje artykuły będą czytelne i przejrzyste.

Układ artykułów

Podstawowy układ

W każdym artykule zachować należy następującą kolejność dodawania elementów:

 1. Linki ujednoznaczniające
 2. Szablony informacyjne ({{Stub}}, {{Dopracować}} itd.)
 3. Infobox
 4. Wprowadzenie
 5. Spis treści (wstawiany automatycznie po stworzeniu sekcji)
 6. Sekcje (patrz: niżej)
 7. Kategorie
 8. Interwiki (linki do hasła w zagranicznych wiki)

Pamiętać należy, że dodajemy tylko te elementy, które w artykule są wymagane – jeżeli artykuł nie wymaga dodania linków ujednoznaczniających czy szablonu informacyjnego, nie dodajemy go.

Infoboksy

W artykułach znaleźć powinny się określone infoboksy:

 1. {{Postać}} w artykułach poświęconych postaciom
 2. {{Zadanie}} w artykułach poświęconych zadaniom
 3. {{Miejsce}} w artykułach poświęconych miejscom
 4. {{Przedmiot}} w artykułach poświęconych przedmiotom
 5. {{Publikacja}} w artykułach poświęconych grom, książkom i komiksom

Kolejność sekcji

W artykułach znaleźć może się wiele sekcji, które uwzględniono poniżej. Nie wszystkie z wymienionych można zastosować do każdego artykułu, ponieważ nie w każdym są one potrzebne, ale każdorazowo sekcje powinny pojawić się w następującej kolejności:

Postaci

 1. Przeszłość
 2. Udział
 3. Romans
 4. Przyjaźń i rywalizacja
 5. Strategia
 6. Zadania
 7. Prezenty
 8. Początkowe statystyki
 9. Wyposażenie
 10. Cytaty
 11. Uwagi
 12. Ciekawostki
 13. Błędy
 14. Galeria
 15. Zobacz też
 16. Przypisy
 17. Linki zewnętrzne

Miejsca

 1. Charakterystyka
 2. Występowanie
 3. Postaci
 4. Zadania
 5. Ważne przedmioty
 6. Wpisy do kodeksu
 7. Uwagi
 8. Ciekawostki
 9. Błędy
 10. Galeria
 11. Zobacz też
 12. Przypisy

Zadania

 1. Przydział
 2. Opis przejścia
 3. Nagrody
 4. Wynik
 5. Inne
 6. Ciekawostki
 7. Błędy

Ujednoznacznienia

Jeżeli dwa różne artykuły mają taką samą nazwę, należy użyć ujednoznacznienia. Uzyskać można je poprzez dodanie odpowiedniego określnika w nawiasie na końcu nazwy artykułu lub poprzez stworzenie osobnej strony i użycia na niej szablonu {{Disambig}}, a następnie wypunktowania elementów.

Jeżeli więcej niepowiązanych ze sobą artykułów ma taką samą nazwę, popularniejszą dodajemy bez określnika w nawiasie. Przykładowo: artykuł „Dragon Age II” poświęcony jest grze, z kolei artykuł o ścieżce dźwiękowej nazwany powinien zostać „Dragon Age II (ścieżka dźwiękowa)”.

Jeżeli więcej artykułów wykorzystuje podobną nazwę, należy stworzyć stronę ujednoznaczniającą. Przykładem może być strona Templariusz.

Artykuły o takiej samej nazwie, ale poświęcone różnym częściom gier, powinny być ujednoznaczniane poprzez wpisanie w nawiasie podtytułu gry (wyjątkiem jest tutaj Dragon Age II, gdzie w nawiasie wpisujemy pełny tytuł), np. Zadania (Początek), Zadania (Dragon Age II), Zadania (Inkwizycja).

Grywalna postać

W artykułach encyklopedycznych główny bohater Dragon Age: Początku powinien być nazywany Strażnikiem, Przebudzenia Komendantem Szarych, Dragon Age II Hawkiem, zaś InkwizycjiInkwizytorem. Nie należy używać określeń typu „nasza postać”, „nasz bohater” i temu podobnych. W artykułach poświęconych kontynuacjom w odniesieniu do Strażnika i Hawke’a można użyć ich tytułów – Bohater Fereldenu lub Bohater Kirkwall.

Ponieważ język polski nie pozwala na zachowanie neutralności płciowej i pisać o grywalnej postaci w formie bezokolicznikowej, dla ułatwienia i ujednolicenia zasad jako domyślną formę przyjęto formę męską, ponieważ taka pojawia się w materiałach promocyjnych i – według statystyk – taką płeć wybiera większość graczy. W formie żeńskiej o postaci należy pisać w momencie, kiedy to wyraźnie o niej jest mowa, np. w odniesieniu do romansów, które dostępne są tylko dla postaci kobiecych.

Wprowadzenie do artykułu

Zakładając, że artykuł nie jest bardzo krótki, przed dodaniem pierwszej sekcji powinno znaleźć się wprowadzenie. Nie należy oznaczać go sekcją == Wprowadzenie == ani jakimkolwiek innym nagłówkiem. Spis treści, jeśli istnieje, pojawia się po wprowadzeniu, a przed pierwszą sekcją.

Wprowadzenie powinno zawierać krótki opis zagadnienia poruszanego w artykule. Powinien liczyć jeden lub dwa akapity i być napisany przystępnym językiem, żeby zachęcić czytelnika do przeczytania reszty artykułu.

Artykuł rozpoczynaj od pogrubionej nazwy postaci, miejsca czy przedmiotu, którego dotyczy, a następnie użyj półpauzy (–), np.

Izabela – kapitan pirackiego okrętu Zew Syreny. W Początku może nauczyć Szarego Strażnika specjalizacji szampierz, z kolei w Dragon Age II jest jednym z potencjalnych towarzyszy grywalnej postaci i opcją romansową dla obu płci.

We wprowadzeniu unikaj nadużywania pogrubień, chyba że odnoszą się one do alternatywnych nazw przedmiotu artykułu, np.

Moira Theirin, znana także jako Zbuntowana Królowa – matka Marica Theirina, prowodyrka pierwszego powstania przeciwko orlezjańskiej okupacji Fereldenu, która osobiście poprowadziła buntowników przeciwko Orlezjanom.

Wymieniając po raz pierwszy nazwę przedmiotu artykułu pamiętaj, żeby w przypadku artykułów poświęconych grom czy książkom dodatkowo zapisać je kursywą, np.:

Dragon Age: Początek (tytuł oryginalny: Dragon Age: Origins, tytuł roboczy: Dragon Age) – trzecioosobowa komputerowa gra fabularna stworzona przez studio BioWare.

Spis treści

Spis treści pojawi się automatycznie w artykule, w którym stworzono minimum cztery nagłówki. Korzystając z poniższych można jednak wymusić jego dodanie w określonym miejscu:

 1. Aby dodać spis treści (wyrównany do lewej strony): __TOC__
 2. Aby całkowicie usunąć spis treści z artykułu: __NOTOC__

Korzystając z {{tocright}} spis treści wstawić można z prawej strony, ale wyłącznie w bardzo długich artykułach (ponad 15 nagłówków), w których prawego górnego rogu nie zajmuje infobox.

Nagłówki

Użyj == (dwóch znaków równania) lub === (trzech znaków równania), aby stworzyć nagłówek sekcji, dzięki czemu podzielisz artykuł na mniejsze lub większe sekcje. Nie używaj jednego znaku równania, będącego odpowiednikiem HTML-owego znacznika <h1> – jest to domyślny znacznik używany przez mechanizmy wiki jako nagłówek artykułu, a użycie go w artykule może przyczynić się do problemów z kodowaniem.

Nagłówki sekcji są swego rodzaju przystankami w artykule struktury. Zadbaj o to, żeby były krótkie i nie wprowadzały w błąd.

Nie używaj nazwy artykułu w nagłówkach sekcji. Przeszukiwanie artykułu jest łatwiejsze, jeżeli nagłówki sekcji różnią się od nazwy artykułu i siebie nawzajem.

W sekcji „Udział” używaj nagłówków podsekcji tylko w przypadku, gdy przedmiot artykułu pojawił się w większej ilości produkcji.

Nazwy nagłówków sekcji zapisuj z małych liter, za wyjątkiem pierwszej litery pierwszego słowa i nazw własnych:

Tak.png Postaci pierwszoplanowe
Nie.png Postaci Pierwszoplanowe
Tak.png Znani Poszukiwacze Prawdy
Nie.png Znani poszukiwacze prawdy

Grafiki

Izabela - romance armor.png

Grafiki służą uatrakcyjnieniu i wzbogaceniu artykułów, jednak źle umieszczone mogą je zniszczyć i sprawić, że będą nieczytelny. Wybierając grafikę pamiętaj o tym, żeby umieścić ją we właściwym miejscu i określić odpowiedni rozmiar. Jeżeli sekcja jest krótka, nie wstawiaj w niej więcej niż jednej grafiki, nie wstawiaj ich też gdzie popadnie, a jedynie w sekcjach, których dotyczy grafika.

Duże grafiki, tak jak np. zrzuty ekranu, powinny być wstawiane do artykułu jako miniaturki poprzez wpisanie [[Plik:Nazwapliku.png|thumb]]. Grafiki znajdować powinny się po prawej stronie, aby umożliwić płynne czytanie artykułu od lewej strony – opcja miniaturek domyślnie umieszcza je właśnie po prawej stronie. Aby umieścić plik po lewej stronie, do [[Plik:Nazwapliku.png|thumb]] dodaj parametr |left. Dostosować można również wielkość miniaturki poprzez wpisanie np. |200px. Po wpisaniu [[Plik: Izabela - romance armor.png|thumb|left|200px]] po lewej stronie tekstu pojawi się miniaturka pliku „Izabela - romance armor.png” wielkości 200 pikseli, czyli dokładnie taka, jak grafika wykorzystana w tej sekcji.

Jeżeli na stronie nie znajduje się infobox, zaleca się wstawić grafikę po prawej stronie na górze artykułu.

Galerie

Jeżeli do artykułu dodać można więcej grafik, ale dodanie ich w tekście przyczyniłoby się do zmniejszenia jego czytelności, stworzyć można osobną sekcję == Galeria ==, w której nie powinno znaleźć się więcej niż 12 grafik. Aby stworzyć galerię, użyj znaczników <gallery> i </gallery> pomiędzy którymi jeden pod drugim wpisz nazwy mających znaleźć się w galerii plików wgranych na wikię. Do grafiki dodać można również podpis: Nazwapliku.png wstawi do galerii niepodpisany plik, z kolei Nazwapliku.png|Ala ma kota wstawi do galerii grafikę z podpisem „Ala ma kota”.

Tabele

Tabele powinny zawierać jak najmniej „wymyślnego” formatowania. Wstawić można je w sposób zaprezentowany obok. Dodatkowo można użyć parametru "sortable", co pozwala na sortowanie zawartości komórek.

Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3
Informacja 1a Informacja 2a Informacja 3a
Informacja 1b Informacja 2b Informacja 3b
Informacja 1c Informacja 2c Informacja 3c
Informacja 1d Informacja 2d Informacja 3d
{| class="tabela"
|-
! Nagłówek 1 || Nagłówek 2 || Nagłówek 3
|- 
| Informacja 1a
| Informacja 2a
| Informacja 3a
|-
| Informacja 1b
| Informacja 2b
| Informacja 3b
|- 
| Informacja 1c
| Informacja 2c
| Informacja 3c
|-
| Informacja 1d
| Informacja 2d
| Informacja 3d
|}

Kategorie

Na końcu artykułu zawsze dodawaj odpowiednie kategorie. Listę wszystkich kategorii znaleźć możesz na specjalnej stronie. Kategorię wstawia się poprzez wpisanie [[Kategoria:Nazwa kategorii]].

Kwestie językowe

Artykuły pisz zgodnie z zasadami języka polskiego. Stosuj polskie cudzysłowy i apostrofy („”, ’), zamiast cudzysłowów i apostrofów prostych ("", ') oraz półpauzy (–) zamiast dywizów (-).

Za wyjątkiem bezpośrednich cytatów, form zaimkowych „ty”, „twój”, „ciebie” itd. używać można wyłącznie w sekcjach poświęconych opisom przejścia gry, w nich też w razie konieczności można użyć formy „bohater” czy „postać”. W pierwszej osobie wypowiadaj się tylko na stronach dyskusji, komentarzach czy forum.

Wszelkie tytuły – czy to prawdziwe, czy fikcyjne – zapisujemy zgodnie z zasadami języka polskiego, np. Kroniki mrocznych pomiotów, Kryminalne zagadki Górnego Miasta, nie: Kroniki Mrocznych Pomiotów, Kryminalne Zagadki Górnego Miasta itd.

Nomenklatura

W przypadku przedmiotów – postaci, miejsc, tytułów itd. – które wydane zostały w języku polskim, ZAWSZE należy stosować oficjalny polski odpowiednik, np. „Morze Przebudzonych” zamiast „Waking Sea”, „Dragon Age: Początek” zamiast „Dragon Age: Origins”, „Varrik”, „Kasandra”, „Żelazny Byk” zamiast „Varric”, „Cassandra”, „Iron Bull” itd. W przypadku nazw odnoszących się do tytułów niewydanych w języku polskim stosujemy tytuł oryginalny, np. „Heroes of Dragon Age” zamiast „Bohaterowie Dragon Age”.

Więcej informacji w poradniku: Dragon Age Polska Wiki:Polska nomenklatura

Wielkie i małe litery

Z wielkich liter zapisujemy wszelkie nazwy własne, w tym m.in. imiona, nazwiska, narodowości (np. Fereldeńczycy, Orlezjanie, Marchijczycy) oraz nazwy unikalnych przedmiotów, takich jak bronie czy pancerze (np. Łyżka Opryszka, Poświęcenie). Z małych liter zapisujemy n.in. rasy (np. ludzie, elfy, krasnoludy, qunari), nazwy pospolitych przedmiotów (np. skórzane rękawice, pomniejsza mikstura leczenia, runa paraliżu), surowce rzemieślnicze, potoczne określenia przedmiotów (wielki miecz, karwasze), tytuły, stopnie, godności (np. pierwszy zaklinacz, komtur, sierżant, teryn, arlessa, hrabia, król, wielki książę).

Neutralność

Hasła muszą być pisane językiem pozbawionym ozdób stylistycznych mających nastawiać czytelnika pozytywnie lub negatywnie do omawianego tematu, jak również muszą ograniczać się do podawania faktów przedstawionych w grach, książkach czy wypowiedziach twórców. Przekłada się to także na styl artykułów, który powinien być całkowicie wolny od wyrażeń próżnych i zwodniczych, bardzo charakterystycznych dla tekstów reklamowych i propagandowych, o ile nie istnieją odpowiednio wiarygodne źródła uzasadniające takie stwierdzenia.

Nie mieszaj czasów

W artykułach zawsze stosujemy:

 • czas przeszły, dokonany do wydarzeń, które już się zakończyły oraz postaci nieżyjących;
 • czas teraźniejszy, prosty do wydarzeń, które są w trakcie oraz do postaci żyjących.

Zobacz też

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.