Dragon Age Wiki
Advertisement

Czibor - krasnolud będący Rzeźbiarzem Wspomnień w trakcie Piątej Plagi, a także postać występująca w Dragon Age: Początek.

Udział[]

Czibor znajduje się w Skulptorium, którym się opiekuje. Opisuje Strażnikowi Wspomnienia oraz wyjawia czym się zajmuje jako Rzeźbiarz Wspomnień. Często zamyśla się na temat historii krasnoludów.

Gdy Strażnik prosi go o pozwolenie na założenie miejscówki dla Zakonu z Burkelem na czele, wówczas mężczyzna stwierdza,że to bardzo dziwna prośba. Krasnoludy nie wierzą w Andrastę i wyznają jedynie Kamień. Krasnolud nie chce pozwolić na szerzenie się obcej religii w krasnoludzkim społeczeństwie i nadmienia, że Burkel wielokrotnie był o tym informowany. Pyta Strażnika na jakiej podstawie miałby obrazić przodków i podważyć dwa tysiące lat tradycji.

Jeżeli Strażnikowi uda się przekonać krasnoluda: Mężczyzna pozwala Burkelowi na urządzenie modłów do Stwórcy, ale zabrania mu budowania świątyni dla swojego boga.

Czibor chętnie opowiada Strażnikowi o imperium krasnoludów i wspomina ich dawną potęgę. Mówi też o golemach oraz wspomina Caridina. Wizyta Strażnika jest odnotowywana we wspomnieniach, ale krasnolud nie wie co to jeszcze oznacza.

Jeżeli Strażnikowi towarzyszy Shale: Mężczyzna zwraca uwagę na golema. Mówi, że każdy z nich jest dla krasnoludów bardzo cenny i chętnie zapłaci Strażnikowi za niego znaczną sumę pieniędzy, jeśli zgodzi się go oddać. Shale wtrąca się w dyskusję stwierdzając, że prędzej wskoczy do lawy. Czibor ubolewa nad tym, że nie może pozyskać golema, ale odpuszcza ten temat.

Powiązane zadania[]

Galeria[]

Advertisement