Dragon Age Wiki
Advertisement

Caridin – założyciel rodu Caridinów, krasnoludzki Patron, który około roku -255 Starożytności stworzył Kowadło Pustki, twórca golemów, niezrównany geniusz kowalstwa, a także postać występująca w Dragon Age: Początek.

Historia[]

Caridin urodził się w czasach, kiedy powierzchnię nękały mroczne pomioty i Pierwsza Plaga. Jego matką była szlachcianka z rodu Ortanów, a ojciec pochodził z kasty kowali. Zgodnie z krasnoludzką tradycją, wedle której dzieci dziedziczą kastę po rodzicach tej samej co one płci, Caridin został kowalem. Jego matka nie chciała jednak rezygnować z kontaktów z synem, toteż wraz z ojcem Caridin pełnił funkcję oficjalnego kowala Ortanów. Już w młodym wieku okazał się być niezwykle uzdolnionym rzemieślnikiem, który podczas pracy wykorzystywał innowacyjne metody. Po kilku latach przejął większość obowiązków swojego ojca i zaczął dostarczać broń i zbroje najznamienitszym wojownikom Ortanów, z których wielu było jego bliskimi przyjaciółmi[1].

Kiedy mroczne pomioty zaczęły opanowywać coraz więcej tuneli Głębokich Ścieżek, krasnoludy podejmowały coraz bardziej desperackie próby odepchnięcia ich z okolic chylących się ku upadkowi thaigów. Caridin, opierając się na starym pomyśle, znalazł rozwiązanie, które mogło przechylić szalę zwycięstwa na stronę krasnoludów. Zamknął się w swoim warsztacie, gdzie przez lata udoskonalał plany. Kiedy wreszcie ją opuścił, przedstawił Zgromadzeniu wyniki swojej pracy: Kowadło Pustki. Dzięki połączeniu kowalstwa i obróbki lyrium, umożliwiało ono tworzenie golemów. W roku -255 Starożytności Caridin stworzył pierwszego w historii golema[2], za co jeszcze za życia został ogłoszony Patronem i założył własny ród szlachecki[3]. Niedługo później zaprojektował twierdzę dla Legionu Umarłych, z reguły nie prowadzącego osiadłego tryby życia, której nadano nazwę Bownammar.

Golemy pozwoliły krasnoludom nie tylko obronić ich miasta przed mrocznymi pomiotami, ale też odeprzeć je z powrotem na Głębokie Ścieżki. Mimo ogromnej ceny tworzenia golemów – do czego wymagane były żywe krasnoludy – wielu zgłaszało się dobrowolnie. Kiedy jednak liczba ochotników zaczęła się kurczyć, król Valator nakazał „przerabiać” na golemy bezkastowców, przestępców i opozycjonistów[4]. Caridin sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu, za co sam został przekształcony w golema. Jego uczniowie nie wiedzieli jednak, jak stworzyć różdżkę sterującą, toteż zachował wolną wolę. Po sześciu latach besztanej pracy, w roku -248 Starożytności[5], Cardin zniknął wraz z Kowadłem i tajemnicą tworzenia golemów.

Krasnoludy zorganizowały wiele ekspedycji mających na celu odnalezienie Kowadła, za każdym razem musiały jednak się poddać, wypierane przez mroczne pomioty. Ostatnia taka operacja została przeprowadzona na zlecenie królowej Gethy, niedługo po zaginięciu Caridina. Wysłała na jego poszukiwania Legion Stali, składający się ze stu dwudziestu golemów, który jednak nigdy nie powrócił. W związku z tak znaczącą stratą zasobów, królowa Getha została odsunięta od władzy, a Skulptorium oficjalnie uznało Caridina za zmarłego, co odebrało krasnoludom ostatni promyk nadziei na odzyskanie ich upadającego imperium.

Kowale z Amgarraku podjęli próby odtworzenia dokonań Caridina, jednak jeden z ich konstruktów zbuntował się przeciwko nim, co zmusiło ich do zamknięcia thaigu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym.

Udział[]

Po ponad tysiącu lat od momentu swojego zaginięcia, Caridin zostaje odnaleziony przez Patronkę Brandę i Strażnika. Jeśli Strażnik zdecyduje się z nim sprzymierzyć, Caridin wykuwa koronę dla nowego króla Orzammaru, którą Strażnik ma wręczyć kandydatowi, którego sam wybierze. Caridin odmawia wskazania króla, stwierdzając, że nie interesują go pretendenci do tronu ani historia współczesnych krasnoludów, uważa bowiem, że nie należy on do tych czasów.

Po wykonaniu korony, Strażnik może zniszczyć Kowadło, a Caridin popełnić samobójstwo, rzucając się do lawy. Jeżeli Strażnik opowie się po stronie Brandy i zdecyduje się zachować Kowadło, Caridin atakuje go i ginie w walce.

Ciekawostki[]

  • Jeżeli Caridin zgodzi się stworzyć koronę dla nowego króla Orzammaru, z nieznanych przyczyn używa starożytnej pieczęci rodu Ortanów, a nie Caridinów.
  • Chociaż większość krasnoludów nie przywiązuje wagi do nauczań Zakonu, a przede wszystkim do jego wersji stworzenia mrocznych pomiotów, Caridin zdaje się w nią wierzyć[6].

Zobacz też[]

Przypisy

Advertisement