FANDOM


  1. Wykonaj zrzut ekranu wpisu do kodeksu. W przypadku dłuższych wpisów wykonaj kilka zrzutów, aby ująć całą jego zawartość. Zrzut wykonać można wciskając klawisz Print Screen z włączonym Originem lub zewnętrznym przeznaczonym do tego programem, jak np. Fraps.
  2. Opcjonalnie: obszerniejsze wpisy, składające się z kilku zrzutów ekranu, połącz w całość w dowolnym programie graficznym, np. Paint, a następnie zapisz jako jeden plik graficzny. Nie jest to co prawda konieczne, ale przy tak obciętym pliku podczas konwertowania błędy prawie nie występują, z kolei przy konwertowaniu całego zrzutu ekranu (z grafiką, przyciskami, ich opisami itd.) jest ich sporo.
  3. Wejdź na stronę onlineocr.net. Wybierz przycisk „Select file...” i wczytaj plik graficzny ze wpisem do kodeksu. Z rozwijanej listy wybierz „POLISH”, a następnie przepisz kod i kliknij „Convert”.
  4. Przekonwertowany tekst skopiuj to edytora tekstowego z opcją sprawdzania pisowni. Sprawdź, czy podczas konwertowania nie wystąpiły błędy – czy nie rozpoznano błędnie liter, czy nie podzielono wyrazów, czy pomiędzy znakami interpunkcyjnymi są spacje itd.
  5. Utwórz nową stronę z wpisem do kodeksu. Wstaw i wypełnij szablon {{Wpis}}, dodaj kategorie i odnośnik do anglojęzycznej wiki. W przypadku, gdy wpis zawiera zmienne uzależnione od decyzji podejmowanych przez grywalne postaci, zmienne sekcje oznacz <span style="color:grey">''Jeżeli Hawke’owi rozwiązała się sznurówka:''</span>, co da Jeżeli Hawke’owi rozwiązała się sznurówka:
  6. Zapisz artykuł ze wpisem.