Dragon Age Wiki
Advertisement

Antaam (w qunlat: „ciało”) – militarna gałąź qun dowodzona przez arishoka. Armia jest oczyma, uszyma, nogami, rękoma i dłońmi metaforycznej istoty, na którą składa się cały lud. Dla wyznawców qun armia jest wszystkim tym, co potrzebne do komunikowania się ze światem – jako że do innych krajów wysyłani są właśnie żołnierze, dlatego większość mieszkańców Thedas błędnie zakłada, że wszyscy qunari są wojownikami. Według qun prawdziwym żołnierzem może być tylko mężczyzna, w związku z czym w Antaamie służą tylko oni. Kobieta utożsamiająca się z płcią męską, posiadająca talent do walki i oddana w boju może dołączyć do Antaamu jako aqun-athlok i będzie traktowana na równi z osobnikami, którzy urodzili się jako mężczyzna i postrzegana jako mężczyzna.

Każdy qunari otrzymuje narzędzie odzwierciedlające jego rolę w społeczeństwie – w przypadku żołnierzy jest to broń dowolnego rodzaju. Jeżeli wojownik zgubi swoje narzędzie, przez pozostałych uznany zostanie za pozbawionego duszy i stracony na oczach Antaamu. Qunari otaczają swoje narzędzie wielką czcią, traktując jako fragment duszy, dlatego po śmierci wojownika jego broń może zostać zabrana jako wyraz szacunku dla niego.

Obowiązki[]

Celem Antaamu jest gromadzenie informacji wywiadowczych i tropienie wszystkiego, co mogłoby zagrozić qun, jak również chronienie jego wyznawców, artefaktów i technologii.

Gałęzią Antamuu stanowiącego straż przednią qunari jest Beresaad, którego przedstawiciele wyruszają do innych krajów w celu zebrania odpowiedzi na pytania zadawane przez arishoka.

Zadaniem Taarbas jest odnajdywanie i odzyskiwanie broni poległych qunari.

Jedną z największych wartości qun jest pracowanie nad doprowadzeniem się do perfekcji, dlatego qunari nie darzą zaufaniem osobników niewiedzących, kim tak naprawdę są. Zadaniem arvaarad jest polowanie na tal-vashoth i bas, czyli osób, które nie zostały jeszcze „oświecone”. Sprawują również kontrolę nad saarebasami, czyli magami, którzy mogą zostać opętani przez demony, w związku z czym mogą być uznani za odpowiednik templariuszy w społeczności qunari.

Jeżeli saarebas przebywał poza swoim karataamem, grupą kilku trzymanych razem magów, uważa się, że mógł zostać spaczony. W takim przypadku zarówno mag, jak i wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, zostają zabici.

Ważni członkowie[]

 • Arishok
 • Ketojan
 • Saarebas
 • Sten

Rangi[]

 • Karasten – dowódca piechoty
 • Arvaarad – qunari pilnujący saarebasów i polujący na tal-vashoth
 • Sten – dowódca plutonu piechoty, straż przednia
 • Karasaad – ranga żołnierza
 • Karashok – żołnierz piechoty
 • Ashaad – wojownik walczący na dystans
 • Taarbas – osoba odzyskująca bronie poległych qunari
 • Saarebas – magowie
Advertisement